//

‘Romeinen rekruteerden ook actief in Noord-Nederland’

Behalve in het rivierengebied hebben zoekers met een metaaldetector ook Romeins paardentuig in Friesland en Groningen gevonden, buiten het Romeinse rijk. Het gaat niet om de honderden die in de Betuwe zijn gevonden, maar wel om tientallen, verspreid over een groot aantal terpen.

Vondsten metaaldetector-amateurs leiden tot nieuwe historische inzichten
///

Eunus en de slavenopstand op Sicilië

Volgens de overlevering was Eunus een slaaf uit Syrië die tijdens zijn verblijf in Enna op Sicilië een slavenopstand ontketende. Dit in de tweede eeuw voor Christus. De opstand wordt beschouwd als een van de eerste grote slavenopstanden in het Romeinse Rijk. Over Eunus is vrij weinig feitelijks bekend. Het verhaal over de door hem ontketende opstand is grotendeels gebaseerd

///

Zo kwam de grootste vijand van Rome aan zijn einde

Bij uitgeverij Atheneum verschijnt vandaag het boek De dure eed van Hannibal over de gevreesde Carthaagse generaal Hannibal Barkas (247 – 183 v.chr.). Volgens de overlevering was Hannibal negen jaar oud toen zijn vader hem meenam naar de tempel van Carthago. Daar doopte hij de handen van de kleine jongen in het bloed van een mensenoffer. Hannibal zwoer in opdracht

De dure eed van Hannibal. Leven en strijd van de grootste vijand van Rome
/////

Flavius Josephus, verdediger van het Joodse volk

Eén van de belangrijkste bronnen voor mijn komende boek, Israël verdeeld, is het oeuvre van de Joodse historicus Flavius Josephus, de gelatiniseerde versie van zijn eigenlijke naam Josef ben Mathityahu ha-Kohen. Geboren te Jeruzalem in 37 n.Chr. in een rijke, priesterlijke familie, deed hij naar eigen zeggen kennis op van de verschillende religieus-politieke stromingen van zijn tijd: de sadduceeën, de