Dark
Light

Romeinen

Een standbeeld van Eunus te Enna op Sicilië. (cc - Eannatum)

Eunus en de slavenopstand op Sicilië

Volgens de overlevering was Eunus een slaaf uit Syrië die tijdens zijn verblijf in Enna op Sicilië een slavenopstand ontketende. Dit in de tweede eeuw voor Christus. De opstand wordt beschouwd als een van de eerste grote slavenopstanden in het Romeinse Rijk. Over Eunus is vrij weinig feitelijks bekend. Het verhaal over de door hem ontketende opstand is grotendeels gebaseerd
1 minuut leestijd
×