Meanderen – Betekenis & herkomst

Het werkwoord meanderen is een aardrijkskundige term die vooral betrekking heeft op rivieren. Wat betekent meanderen precies? En waar komt het fenomeen meandering historisch gezien vandaan?

‘Romeinen rekruteerden ook actief in Noord-Nederland’

Behalve in het rivierengebied hebben zoekers met een metaaldetector ook Romeins paardentuig in Friesland en Groningen gevonden, buiten het Romeinse rijk. Het gaat niet om de honderden die in de Betuwe zijn gevonden, maar wel om tientallen, verspreid over een groot aantal terpen.

Marcus Valerius Martialis (ca. 40-104 na Chr.) – Romeinse schrijver

De Romeinse schrijver Marcus Valerius Martialis (ca.40-104 na Chr.) is een Romeinse schrijver die in Noord-Spanje leefde en werkte. Martialis schreef honderden epigrammen – korte gedichten of moppen met daarin een woordspeling of grappige pointe – en is vooral daarom bekend geworden.

Eunus en de slavenopstand op Sicilië

Volgens de overlevering was Eunus een slaaf uit Syrië die tijdens zijn verblijf in Enna op Sicilië een slavenopstand ontketende. Dit in de tweede eeuw voor Christus. De opstand wordt beschouwd als een van de eerste grote slavenopstanden in het Romeinse Rijk. Over Eunus is vrij weinig feitelijks bekend. Het

Gaius Cilnius Maecenas (ca. 70-8 v.Chr.) – De eerste ‘mecenas’

De Romeins-Etruskische staatsman Gaius Cilnius Maecenas vertegenwoordigde keizer Augustus als die afwezig was. Hij stond bekend als een groot kunstliefhebber. Het woord mecenas, als benaming voor een persoon die als beschermheer of -vrouw van kunstenaars of geleerden optreedt, is van zijn naam afgeleid.

Alexander Severus (208-235 n.Chr.)

Romeinse keizer uit de Severische dynastie. Alexander Severus werd in 208 na Christus geboren in Arca Caesarea, een plaats in het huidige Syrië. Dit onder de naam Gessius Bassianus Alexianus en als zoon van Marcus Julius Gessius Marcianus en Julia Avita Mammaea.

Marcus Vipsanius Agrippa (ca. 64-12 v.Chr.)

Romeins staatsman en generaal. Vriend en raadsman van keizer Augustus. Marcus Vipsanius Agrippa werd rond 64 voor Christus geboren in Dalmatië, een streek in het huidige Kroatië die destijd deel uitmaakte van het Romeinse Rijk. Op de retorenschool in Rome leerde hij Caesar’s achterneef Octavianus (de latere keizer Augustus) kennen.

Flavius Aëtius (ca. 390-454)

Opperbevelhebber van het leger van het Romeinse Rijk onder keizer Valentinianus III. Flavius Aëtius werd rond 390 na Christus geboren in Durostorum, een stad in het huidige Bulgarije die tegenwoordig Silistra heet. In zijn kinderjaren werd hij gegijzeld door de Hunnen. In die periode raakte hij bevriend met de latere

Aemilianus (ca. 207-253)

Romeinse keizer. Was ongeveer drie maanden een zogenaamde soldatenkeizer. Marcus Aemilius Aemilianus was afkomstig uit een Mauretaanse familie maar wist ondanks zijn afkomst toch consul te worden. In 251 na Christus werd hij zelf gouverneur van Neder Moesia, het tegenwoordige Bulgarije. Hier moest hij zorgen voor vrede met de Goten.

Ambiorix – Koning der Eburonen

Ambiorix was koning van de Eburonen, een Gallische stam die leefde in een gebied tussen de Maas en de Rijn. Zijn naam betekent ‘rijke koning’.