ComputerComputer

De Emancipatieproclamatie van Abraham Lincoln (1863)

Amerikaanse slaven in vrijheid gesteld

Op 22 september 1862 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln de Emancipation Proclamation (Emancipatieproclamatie) af. Hierin kondigde hij aan dat per 1 januari 1863 drie miljoen slaven in de Verenigde Staten vrijgelaten zouden worden, namelijk de slaven die zich in het opstandige Zuiden van de Verenigde Staten bevonden.

Abraham Lincoln in 1860
Abraham Lincoln in 1860
Verder stelde Lincoln in zijn Emancipation Proclamation – dat volledig door hemzelf georkestreerd was – dat de Amerikaanse Burgeroorlog in zijn ogen vooral een strijd was tegen de slavernij.

Kerntekst uit de Emancipatieproclamatie

De kernpassage, in een Nederlandse vertaling van de Emancipation Proclamation, luidde als volgt:

…Ik [Abraham Lincoln] verklaar dat alle personen die als slaven in genoemde aangewezen Staten, en delen van Staten, worden vastgehouden, voortaan vrij zullen zijn; en dat de uitvoerende regering van de Verenigde Staten, inclusief de militaire leiding van leger en marine daarvan, de vrijheid van genoemde personen zal erkennen en behouden. En hierbij beveel ik het volk dat aldus is verklaard vrij te zijn zich te onthouden van alle geweld, tenzij er noodzaak is tot zelfverdediging; en ik adviseer hen dat ze, in alle gevallen wanneer dat is toegestaan, om loyaal werk te verrichten voor fatsoenlijke salarissen. En ik verklaar en maak verder bekend dat vrijgelaten personen die in een goede lichamelijke conditie verkeren, in de strijdmacht van de Verenigde Staten zullen worden opgenomen om forten, posities, posten en andere plaatsen te bemannen, en kunnen worden ingezet voor allerlei soorten schepen die in militaire dienst varen.

Emancipatieproclamatie
Emancipatieproclamatie

Afschaffing slavernij in/door andere landen

Naast de Verenigde Staten, schaften in de negentiende eeuw ook veel andere landen slavernij af. Eveneens in 1863 kwam de Nederlandse regering ook met de mededeling dat de slavernij in Suriname en op de Antillen zou stoppen. In Nederlands-Indië was dit enkele jaren eerder al doorgevoerd. Andere landen waren sneller met de afschaffing van de slavernij in hun eigen land of in hun kolonies, zoals Denemarken in 1803, Groot-Brittannië in 1834 en Frankrijk in 1848.

- advertentie -

Boekentip: Lincoln. De grondlegger van het moderne Amerika – Frans Verhagen
Lees de Nederlandse tekst van de emancipatiedeclaratie
Of bekijk: Geschiedenis van de slavernij

Bronnen

-https://www.britannica.com/event/Emancipation-Proclamation
-https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1863-afschaffing-slavernij
-http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Emancipation_Proclamation
-https://histobron.nl/emancipatieproclamatie-emancipation-proclamation-nederlandse-tekst/
-https://www.nps.gov/liho/learn/historyculture/slavery.htm


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱