Dark
Light

Antropologie – Betekenis & herkomst

Wetenschap van de mens of de menselijke natuur
Auteur:
1 minuut leestijd
Een antropoloog op zijn werkplaats
Een antropoloog op zijn werkplaats (CC BY-SA 4.0 - Daumantas Liekis - wiki)

De term antropologie (of: anthropologie) heeft betrekking op het wetenschapsgebied dat het doen en laten van de mens, ofwel menselijk gedrag, bestudeert. Welke vragen stelt de antropologie zich precies? En sinds wanneer bestaat deze vorm van wetenschap?

De antropologie (van het Griekse ‘anthrōpos’, mens), ook wel menskunde of mensleer genoemd, houdt zich als wetenschap bezig met alle aspecten van het mens zijn. De focus van de antropologie ligt zowel op fysieke menseigenschappen als op geestelijke en culturele menselijke kenmerken. Antropologie wordt gerekend tot de gedragswetenschappen, menswetenschappen en sociale wetenschappen.

Enkele deelgebieden van de antropologie

In de Verenigde Staten wordt het vakgebied van de antropologie in vier subcategorieën verdeeld, die overigens in Europa aparte disciplines vormen.

  1. Biologische antropologie: onderzoekt het gedrag van primaten, de menselijke evolutie en bevolkingsgenetica;
  2. Linguïstische antropologie: onderzoekt de menselijke taalontwikkeling in tijd en ruimte;
  3. Archeologie: onderzoekt de materiële overblijfselen van samenlevingen bestudeert;
  4. Sociale of culturele antropologie (‘volkenkunde’): onderzoekt het sociale gedrag, de economie en ideologie van groepen mensen.

Wanneer is de antropologie als wetenschapsterrein ontstaan?

De moderne antropologie ontstond in de negentiende eeuw in de Verenigde Staten. Over het algemeen wordt de Amerikaanse antropoloog Franz Uri Boas (1858-1942) beschouwd als de ‘vader van de moderne antropologie’. Hij was de eerste onderzoeker die de antropologie vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderde.

Andere belangrijke pioniers binnen de wetenschappelijke antropologie waren Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau, Richard Francis Burton, Bronislaw Malinowski, Alfred L. Koeber en Marcel Mauss.

Bronnen

Internet
-http://www.nasonline.org/member-directory/deceased-members/20001039.html
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie
-https://antropologen.nl/antropologie-en-de-cultuur-van-de-machtigen/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology

×