Dark
Light

Archief eeuwenoud broederschap op internet

Auteur:
1 minuut leestijd

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een groot deel van het archiefmateriaal van de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap op internet geplaatst.

Een aanzienlijk deel van het archief van de broederschap is nu online te bekijken. Er zijn onder meer jaarrekeningen, wapenboeken en een aantal koorboeken ingescand.

De Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap kreeg in 1318, door goedkeuring van de Bisschop van Luik, de officiële status van broederschap. Aanvankelijk bestond de broederschap geheel uit Bosschenaren. Tot 1371 werd de broederschap gevormd door geestelijken en geestelijken in opleiding. Daarna konden zowel mannen, vrouwen als leken lid worden. Ook personen die niet in ‘s-Hertogenbosch woonden waren vanaf dat moment welkom. De broederschap groeide hierdoor enorm. Lang niet alle leden hoefden zich echter te houden aan de statuten van de broederschap. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘gezworen leden’ (die trouw zwoeren aan de statuten) en gewone leden. Vanaf 1380 ontstond er een nog grotere toestroom van leden. Dit vanwege een groot aantal pelgrims dat naar de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch kwam om genezing te vinden bij het Maria-beeld in de kerk.

Tegen het eind van de veertiende eeuw ontstond een derde groep leden: de zogenaamde zwanenbroeders. Een erefunctie die zijn oorsprong vond in het schenken van een of meerdere zwanen voor de jaarlijkse zwanenmaaltijd. Willem van Oranje is de bekendste persoon die dit erelidmaatschap ontving. In 1620 waren er maar liefst 40.000 leden.

Detail van één van de koorboeken (Bron: BHIC)
De broederschap heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch als centrum van laatmiddeleeuwse muziek. Veel componisten kregen van de broederschap opdrachten om muziekwerken te componeren. Een deel van de hieruit voortvloeiende koorboeken zijn nu op internet te bekijken.

De ingescande rekeningen uit de periode 1329-1620 bevatten de financiële verantwoording. In de jaarrekeningen komen alle namen voor van de leden die zich in de genoemde periode lieten inschrijven.

×