Archief Michiel de Ruyter overgedragen aan Nationaal Archief

/
1 minuut leestijd

Michiel de Ruyter – Ferdinand Bol, 1667 (detail) – Scheepvaartmuseum
Een nazaat van Michiel de Ruyter heeft deze week een deel van het archief van een van Nederlands grootste zeehelden overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag.

Laatste brief van De Ruyter, aan boord van ‘De Eendracht’, 24 maart 1676 – Foto: Nationaal Archief
De archivalia lagen tot voor kort thuis bij Frits de Ruyter de Wildt, een twaalfde generatie afstammeling van de vlootvoogd. De stukken waren ondergebracht bij de Stichting M.A. de Ruyter. Deze stichting, die de herinnering aan de zeeheld levend wil houden, besloot enige tijd geleden om de objecten over te dragen aan het Nationaal Archief. De archiefinstelling:

De aanvulling bevat stukken afkomstig van De Ruyter zelf, waaronder brieven die hij wisselde met familieleden, zeeofficieren en hoogwaardigheidsbekleders als raadpensionaris Johan de Witt en stadhouder Willem III. Daarnaast bevat de collectie documenten van verwanten en nazaten, onder andere met betrekking tot de herdenking van hun beroemde voorvader.

Tot de topstukken behoren twee brieven die De Ruyter zelf aan het thuisfront stuurde (uit 1667 en 1673) en de laatste brief aan zijn familie, die hij dicteerde enkele weken voordat hij in april 1676 bij een zeeslag bij Sicilië dodelijk gewond raakte.

Door de overdracht is het volledige archief van Michiel de Ruyter nu in Den Haag toegankelijk. De topstukken uit het archief De Ruyter zijn gedigitaliseerd.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie