Van oerknal tot nu – Middeleeuwse misère (#3)

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden. ~ derde en laatste deel ~ vervolg op deel 1 en deel 2 Succesvolle veroveringen kwamen het leenstelsel ten goede, en omgekeerd. Koningen schonken land in ingelijfde gebieden aan hun ridders

/

Van oerknal tot nu – Middeleeuwse misère (#2)

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden. ~ vervolg op deel 1 ~ Dankzij het succes van de Franken onder Karel de Grote herleefde langzamerhand de hoop op het herstel van een centraal gezag, dat heel Europa zou

Middeleeuwse misère: pest, invasies en hongersnoden

Hoe het christelijke Europa in de Middeleeuwen aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.