Dark
Light

Fons Kockelmans

Fons Kockelmans werkte jarenlang in Den Haag als parlementair verslaggever en schreef o.m. het boek De Haagse Werkelijkheid. In oktober 2015 verscheen zijn boek Van verzuiling tot versplintering. De Nederlandse politiek sinds de Nacht van Schmelzer.
Gerrit Zalm, bedenker van de zalmnorm (CC BY 2.0 - Roel - wiki)

De langstzittende minister van Financiën was een lachebekje

Nederland heeft heel wat populaire ministers van Financiën gekend. De meesten waren christendemocraat (Colijn, Zijlstra, Ruding bijvoorbeeld) of PvdA’er (Lieftinck, Kok, Dijsselbloem). Maar de langstzittende bezat een lidmaatschapskaart van de VVD. Gerrit Zalm was bewindsman op het betreffende departement in Paars I en II en bovendien in Balkenende II, in totaal meer dan twaalf jaar.
Koepel boven de Oranjezaal van paleis Huis ten Bosch, met de koninklijke standaard

De anti-monarchistische overdaad van Gerard Aalders

Het nieuwe boek van historicus Gerard Aalders heet 'De toekomst van de Oranjes. Van Willem de Eerste tot Willem de Laatste'. Maar het is de vraag of Aalders zelf wel gelooft dat onze huidige vorst ook de laatste zal zijn. In zijn inleiding wijst de auteur erop dat maar een zeer kleine minderheid van de in de Tweede Kamer gekozen
Trêveszaal, de vergaderzaal van de ministerraad

Lessen van een politieke insider

Volgens Herman Tjeenk Willink legde het landsbestuur na de ontzuiling die vanaf de jaren zestig plaatsvond, het accent te sterk op het ambtelijk apparaat. Zelf trad het steeds meer terug. Het kloppend maken van het huishoudboekje kreeg naar de mening van de Tjeenk Willink een te grote nadruk.
1 2 3 6