De angst voor de Russen zit er diep in

In de zomer van 2020 deed het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael onderzoek naar het Russisch imago in Nederland. Het ging te rade bij 23.000 landgenoten. Hieruit kwam naar voren dat 35 procent van de ondervraagden de Russen nog steeds als een bedreiging ziet, ook al is het communisme vervangen

De politieke jenevercrisis (1960)

Het komt tegenwoordig nog maar zelden voor dat een politicus het verwijt krijgt te veel te drinken. De alcoholconsumptie in politiek Den Haag geeft daartoe weinig aanleiding. Enkele tientallen jaren geleden was dat heel anders. Op het Binnenhof werd het ene kelkje na het andere achterover gekieperd.

Stadhoudersbrief van prins Bernhard blijft onbewezen

De Stadhoudersbrief, een brief die Bernhard in april 1942 volgens sommigen aan Adolf Hitler zou hebben geschreven. Hij bood daarin aan Gauleiter, ofwel ‘stadhouder’, van Nederland te worden als de Duitsers de bezetting van het land zouden staken.

Het korte partijleiderschap van Rudolf de Korte

Partijleiders bestaan formeel niet in Nederland, maar alle politieke partijen hebben iemand die de baas is en de grote lijnen uitzet. Vaak is dat de fractievoorzitter. Soms (zoals Mark Rutte bij de VVD of Jan Peter Balkenende bij het CDA) de premier. Soms ook (onder meer Wouter Bos bij de

Willem Drees is meer dan een straatnaam

Wie weet nog wie Willem Drees was? Bij een vorig jaar gehouden opinieonderzoek naar de beste premier van Nederland werd hij maar betrekkelijk weinig genoemd. In de top drie kwam hij niet voor, anders dan bijvoorbeeld zijn partijgenoot Wim Kok. Drees is ook al uit de canon van de vaderlandse

De onderkomens van de Tweede Kamer

Het Binnenhof moet grondig gerenoveerd worden, dus verhuizen de Staten-Generaal, de minister-president en de andere vaste bewoners naar elders. Het zal voor het eerst in haar ruim tweehonderdjarige bestaan zijn dat de Tweede Kamer niet meer haar domicilie op het Binnenhof heeft.

Coronablunders en andere ramspoed

Heeft het zin de geschiedenis van een ramp te beschrijven die nog niet voorbij is? De Britse historicus Niall Ferguson oppert die vraag in zijn boek Rampspoed. Politiek ten tijde van catastrofe. Daarin beschrijft hij een groot aantal rampzalige gebeurtenissen dat de mensheid in de loop van de eeuwen heeft

De geldjacht van prins Bernhard

Toenmalig koningin Juliana zou met aftreden hebben gedreigd als haar man Bernhard als gevolg van corruptie in de gevangenis zou belanden. Bovendien had kroonprinses Beatrix duidelijk gemaakt dat zij haar moeder in dat geval niet wenste op te volgen.

De man die Thorbecke niet kon matigen

Vrijwel niemand kent de naam van Jan Nedermeijer van Rosenthal nog. Zo op het oog ten onrechte. Van Rosenthal was medeformateur van het eerste kabinet-Thorbecke, dat aantrad nadat de roemruchte grondwetswijziging van 1848 het politieke landschap van Nederland drastisch had veranderd.

Beel I – Het eerste parlementaire kabinet na de oorlog

Het eerste officiële naoorlogse kabinet, dat aantrad op 3 juli 1946 stond onder leiding van KVP’er Louis Beel. Een zuiderling, afkomstig uit de gemeenteambtenarij, die een zeer belangrijke rol zou spelen in de Nederlandse politiek van de komende decennia. Coalitiepartner van de KVP was de PvdA, waarvan de leider Willem

Een halve eeuw bordesscènes

Op 6 juli 1971 – bijna een halve eeuw geleden dus – beklommen de leden van het nieuwe kabinet-Biesheuvel de trappen van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag om zich in gezelschap van koningin Juliana te presenteren voor de persfotografen en tv-camera’s. Het was de eerste maal dat er

Waarom de Lage Landen geen eenheid vormen

Nederlanders en Belgen (althans Vlamingen) spreken dezelfde taal. En ook historisch gezien is er de nodige verwantschap. Toch zijn het heel uiteenlopende volkeren, met een ander karakter en een andere levensvisie. In het boek De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag leggen de hoogleraren Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk

Hoe prinses Irene bijna zorgde voor een ‘staatsrechtelijk infarct’

Op 29 april 1964 trouwde prinses Irene in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome met prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Het was druk in de kerk, maar gekroonde hoofden ontbraken vrijwel. Ook de leden van het Nederlandse koningshuis waren niet aanwezig, evenmin als vertegenwoordigers van het kabinet.

Het ultieme vechtkabinet: Van Agt II

Het ultieme vechtkabinet is toch wel Van Agt II. Dat trad aan op 11 september 1981. Zo’n driekwart jaar later kwam het alweer ten val. In de tussentijd hing zijn voortbestaan bijna voortdurend aan een zijden draadje.

Afscheid nemen van de politiek valt niet mee

‘Slotakkoord. Het einde van politieke levens’, luidt de titel van een verzamelbundel van de geschiedkundigen Diederick Slijkerman en Henk te Velde. Maar veel van de hoofdstukken in het boek gaan niet alleen over het afscheid van de beschreven politici.

Land van polderaars en technocraten

Nederland is een in allerlei opzichten versnipperde natie. Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is dat al zo sinds de zestiende eeuw, ‘en waarschijnlijk daarvoor ook al’. ‘We zijn al eeuwen een land van minderheden, van ontelbare geloofsrichtingen, ideële voorkeuren, en ook van haarkloverijen en afsplitsingen'.

De val van een stoïcijnse optimist

In de partij en daarbuiten stond Lodewijk Asscher al snel bekend als toptalent. Niet zo vreemd dan ook dat Diederik Samsom hem in 2012 vroeg als vicepremier in het kabinet dat hij in ijltempo met VVD’er Mark Rutte in elkaar had gezet.

Het radicale rumoer van Nieuw Links

1966 was een sleuteljaar in de Nederlandse politiek. Het was het jaar van de val van het rooms-rode kabinet Cals in de Nacht van Schmelzer, die de verhouding tussen confessionelen en sociaaldemocraten voor jaren op scherp zette. Het jaar ook waarin D66 werd opgericht, de partij die het Nederlandse politieke