//

De Haagse coronawerkelijkheid

De coronacrisis is nog zeker niet voorbij, maar toch hebben Laurens Boven en Sophie van Leeuwen zich al aan een terugblik gewaagd. ‘Journalistieke geschiedschrijving’ noemen de BNR-verslaggevers hun project en het onderwerp is er belangrijk genoeg voor. Hun boek heet ‘Stilte op het Binnenhof’ en gaat voor een aanzienlijk deel

/

Het gat op rechts

Al sinds het begin van deze eeuw is het een veelbesproken onderwerp in de politiek: het ‘gat op rechts’. In vroeger tijden, zo luidt de theorie, werden kiezers die een behoudende koers voorstonden op hun wenken bediend door de VVD. Dat veranderde toen de liberalen in de jaren negentig gingen

/

De pieken en dalen van D66

D66 heeft een nieuwe ‘visie op onze democratie’ gepubliceerd waarin wordt gepleit voor een bindende volksraadpleging, een gekozen formateur, hoorzittingen bij benoemingen in het openbaar bestuur en nog het een en ander. Daarmee hoopt de partij de kiezers ervan te overtuigen dat ze nog wel degelijk de kampioen van de

/

Populisten in de Trêveszaal

In Italië gaat een kabinet aan de slag dat volledig bestaat uit populistische, zij het op de links-rechtsschaal tegengestelde partijen. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar vertaald naar Nederlandse begrippen zou je kunnen zeggen dat er een regering aantreedt van PVV en SP. Een dergelijke coalitie is hier vooralsnog