/

Een nieuwe visie op kapitein Raymond Westerling?

Volgens jurist Bauke Geersing was kapitein Raymond Westerling iemand die binnen de geldende militaire richtlijnen optrad, nodeloos geweld vermeed en met zijn optreden de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde.

Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) – Bauke Geersing

Elementaire kennis over het gebruik van het verleden

Iedere geschiedopvatting heeft zijn eigen nut, zo betoogt Chiel van den Akker. Hij laat zich dan ook niet veroordelend uit over geschiedopvattingen die niet wetenschappelijk zijn. Wel benoemt hij mogelijke gevaren van bepaalde geschiedopvattingen.

Elementaire Deeltjes – Geschiedenis

Heilige oorlog in Mexico

De cristero-oorlog was een Mexicaanse burgeroorlog van nationale omvang, die zich afspeelde in de nasleep van de Mexicaanse revolutie. Deze revolutie, met als doel een liberale democratie in Mexico te vestigen, kreeg rond 1917 een antiklerikale inslag.

De Cristero-oorlog (1926-1929)
/

Over de militaire identiteit van Nederland

In de zeventiende eeuw had Nederland het beste leger van Europa. Prins Maurits had rond 1600 ongekende innovaties doorgevoerd. Op zee werden we de sterkste. We vereerden helden over wie we nog steeds leren op school. Hoe anders kijken we naar het militaire Nederland van nu.

Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’ – Christ Klep