Kardinaal Johannes Willebrands: een biografie

Kardinaal Johannes Willebrands (1909-2006) zette zich tijdens zijn leven in voor het verbeteren van de contacten tussen de katholieke kerk en andere christelijke en niet-christelijke gemeenschappen.

Een ‘onvergankelijk gedenkteeken’ voor generaal Van Heutsz

Begin juni 2020 verscheen de biografie van generaal Jo van Heutsz, geschreven door schrijfster en onderzoekster Vilan van de Loo. Nog geen twee weken later werd het Amsterdamse Monument Indië-Nederland, in 1935 onthuld als blijvende herinnering aan de wapenfeiten van de generaal, beklad met rode verf.

1945 – Een zomerse geschiedenis

In de zomermaanden komt de verwerking van het oorlogsverleden op gang. Hoe moest Nederland omgaan met de slachtoffers van de oorlog? Wie waren dat eigenlijk? En hoe zat het met de daders?

In de strijd nabij – Aalmoezeniers in militaire missies

De aanwezigheid van geestelijken bij de krijgsmacht is een verschijnsel van alle tijden en culturen. Formeel heeft Nederland sinds 1914 een instituut voor geestelijke verzorging, toen bestaand uit protestantse en rooms-katholieke geestelijken.

Een nieuwe visie op kapitein Raymond Westerling?

Volgens jurist Bauke Geersing was kapitein Raymond Westerling iemand die binnen de geldende militaire richtlijnen optrad, nodeloos geweld vermeed en met zijn optreden de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde.

Elementaire kennis over het gebruik van het verleden

Iedere geschiedopvatting heeft zijn eigen nut, zo betoogt Chiel van den Akker. Hij laat zich dan ook niet veroordelend uit over geschiedopvattingen die niet wetenschappelijk zijn. Wel benoemt hij mogelijke gevaren van bepaalde geschiedopvattingen.

Heilige oorlog in Mexico

De cristero-oorlog was een Mexicaanse burgeroorlog van nationale omvang, die zich afspeelde in de nasleep van de Mexicaanse revolutie. Deze revolutie, met als doel een liberale democratie in Mexico te vestigen, kreeg rond 1917 een antiklerikale inslag.

Priester in eeuwigheid?

In de zomer van 1992, toen journalist en cultuursocioloog Katja Kreukels op het punt stond te beginnen met haar studie journalistiek, onthulde haar vader haar een geheim. Hij was priester geweest.

Over de militaire identiteit van Nederland

In de zeventiende eeuw had Nederland het beste leger van Europa. Prins Maurits had rond 1600 ongekende innovaties doorgevoerd. Op zee werden we de sterkste. We vereerden helden over wie we nog steeds leren op school. Hoe anders kijken we naar het militaire Nederland van nu.

Geheime duiven, spionage en het Belgische verzet

Inlichtingen over de militaire activiteiten van de nazi's waren van cruciaal belang voor de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom dropte de Britse geheime dienst jarenlang duizenden postduiven in bezet Europa, van Denemarken tot Frankrijk.