Beau Rivage – Hotel met lugubere kantjes

Momenteel vinden er in het Beau Rivage Palace Hotel in Genève gesprekken plaats over een nucleair akkoord met Iran. Of dit hotel daar een geschikte plek voor is, moet worden afgewacht. Men dient beter niet bijgelovig te zijn of in slechte voortekenen te geloven.

//

Sigmar Polke’s unieke kunst-universum

In het Westen werd er vaak met veel dedain en verachting aangekeken tegen het Socialistisch Realisme, de officiële kunststroming van de communistische Sovjet-Unie en later ook van de DDR en de rest van het Warschaupact. De kunstwerken die hier onder vielen, moesten socialistische positiviteit, maar ook enthousiasme en optimisme uitstralen. Vaak werden arbeiders, boeren, ingenieurs en partijleden binnen deze stroming

/

IJstijd keert even terug in Leiden

De IJstijd was een hele belangrijke tijd voor de geschiedenis van de huidige mens. De moderne mens kwam toen immers voor het eerst naar Europa toe. Er werd in die periode niet echt op ijs en sneeuw geleefd. Men moet zich eerder voorstellen dat het bestaan zich afspeelde op een bevroren toendra waar het weer bar kon zijn en de

///

Verbluffende Kosmos

Sterrenkunde, astrologie en buitenaards leven hebben de mensheid altijd gefascineerd. Al sinds mensenheugenis willen we weten hoe het heelal is ontstaan, waar we vandaan komen en of er buiten onszelf nog ander ‘intelligent’ leven bestaat. Al sinds de Oudheid wordt over dit soort zaken nagedacht.