Over Tibbe Jonker

Tibbe Jonker

Historicus. Rondde in 2020 zijn master Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam af. Geeft momenteel les op een middelbare school in de Zaanstreek.

Link: LinkedIn

Laatste artikelen: