Duitse eenwordingsoorlogen (1864-1871)

‘Niet door de rede of door meerderheidsbesluiten zullen de grote problemen van deze tijd worden opgelost, dat was de grote fout die we in 1848 maakten, maar door ijzer en bloed.’ Aldus Otto von Bismarck. Deze profetische woorden sprak de staatsman vlak na zijn aantreden als minister-president van Pruisen in 1862. Een paar jaar later zou het wilhelmische Pruissen zich

Een verklaring van de Pruisische successen op het Europese toneel

Culturele oorzaken voor de val van de Weimar Republiek

De westerse cultuur bevond zich volgens Nietzsche op de rand van een afgrond. Pessimisme over het peil van de beschaving bleek een hardnekkig verschijnsel te zijn in Duitsland. Politici slaagden er niet in het crisisgevoel het hoofd te bieden. Door de jaren heen werd men daarom ontvankelijk voor radicale totaaloplossingen.

Van Nietzsche naar Neurenberg

De ontwrichtende heimwee naar het Duitse keizerrijk

Al tijdens de revolutionaire chaos van de dagen na de Eerste Wereldoorlog zag Hugo Preuss, de toekomstige minister van binnenlandse zaken, haarfijn in dat het opbouwen van een succesvolle Volksstaat in Duitsland geen makkelijke operatie zou worden. Door de oriëntatie op het oude keizerrijk bleef een aantal belangrijke democratische hervormingen uit.

Over de autoritaire tradities die de Weimardemocratie belemmerden

Nieuwe vrouwen en koloniale bedienden

Ze rookte, dronk en reed zelfbewust in snelle sportwagens. Uit een avontuurlijk verlangen om te breken met de starre genderverhoudingen bezocht de neue Frau bovendien de voormalige Duitse koloniën.

De neue Frau