Bijzondere ontdekkingen in Bergen op Zoom

Deel van het gevonden aardewerk (foto: Gemeente Bergen op Zoom)
Deel van het gevonden aardewerk (foto: Gemeente Bergen op Zoom)

Bij bouwwerkzaamheden in het centrum van Bergen op Zoom zijn de afgelopen jaren verschillende archeologische vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. De gemeente Bergen op Zoom maakte dat deze week bekend.

Meest opvallend is de vondst van een Romeinse offerplaats onder de huidige binnenstad. De Romeinse offerplaats heeft te maken met een transportroute over de Schelde. Bergen op Zoom speelde dus al in de Romeinse tijd een zekere rol in het handelsverkeer. Het heiligdom is na dat van Domburg en Colijnsplaat in Zeeland, het derde langs de Schelde in ons land.

Uit de vondsten blijkt dat de bewoningsgeschiedenis van Bergen op Zoom teruggaat tot de Romeinse tijd. Tot op heden ging men er meestal van uit dat de regio West-Brabant in de Romeinse tijd nauwelijks werd bewoond.

Het offer bestond destijds vooral uit kleine amfoortjes, waarmee op het altaar wijn en olie werden uitgegoten. Daarna werden ze waarschijnlijk ritueel kapot gebroken en in het ven gegooid. Ook zijn er kleine bronzen munten geofferd. Welke goden er vereerd werden, is niet bekend.

- advertentie -

Ook werden in Bergen op Zoom verschillende soorten Romeins aardewerk aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat dit aardewerk afkomstig is uit Bergen op Zoom en niet uit Vlaanderen zoals werd aangenomen. Dit houdt in dat de Bergse aardewerkindustrie bijna 2000 jaar oud is en niet 750 jaar, zoals tot op heden werd gedacht.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: