/

Voortaan ook cartografieveilingen bij Catawiki

Sinds vrijdag worden op verzamelaarswebsite Catawiki wekelijks ook cartografische objecten geveild. Via internet kan er onder meer geboden worden op antieke landkaarten, stadsplattegronden en profielaanzichten uit de periode van de vijftiende tot de negentiende eeuw geveild.

//

Een kaart van de evolutie

Plaatjes vertellen vaak praatjes, zo schreef ik in eerdere blogs over propagandistische cartografie. Duitse propagandakaarten uit de Tweede Wereldoorlog, het Amerikaanse antwoord daarop in Why we fight, verkiezingsfraude met Gerrymandering, The New Pentagon’s Map: allemaal misleiding en manipulatie. Maar gelukkig brengen cartografen niet alleen maar ellende. Ik was enigszins opgelucht, dat moet ik bekennen, toen ik kennis nam van een

//

Fopstraten en ander cartografisch vermaak

Fopstraten zijn straten die slechts op twee locaties bestaan: in de fantasie van de cartograaf, en op zijn kaart. Meestal staan ze in een uithoek van een weergegeven gebied, zodat gebruikers er weinig of geen last van hebben. Maar cartografen die graag ‘lenen’ hebben dat wel, want op hun kaarten is daardoor feilloos te traceren welke bron ze hebben misbruikt.

//

Charles Booth stigmatiseerde. En redde er levens mee

Toen Charles Booth, de nieuwe voorzitter van de Royal Statistical Society, zich in de tweede helft van de negentiende eeuw in Londen vestigde, schrok hij van de grote verschillen in sociale omstandigheden van de Londenaren. Booth startte zijn eigen sociologisch onderzoek. Hij was waarschijnlijk iemand die niet snel tevreden was, want het duurde achttien jaar voordat hij zijn bevindingen publiceerde

/

Historische maquette Hoorn weer te zien

In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte een grote groep vrijwilligers een maquette van de stad Hoorn. Ze baseerden zich daarbij op een stadskaart van Joan Blaeu uit 1650. Sinds afgelopen weekend is deze bijzondere maquette weer te zien, in het Westfries Museum in Hoorn. De maquette is maar liefst dertig vierkante meter groot en toont twaalfhonderd panden.

//

Tien verdwenen dagen

Getallen, tijdsaanduidingen, maten en geldbedragen lijken objectieve waarheden. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn ontworpen naar de menselijke maat. Mythevorming, misverstanden, manipulaties en machtsvertoon liggen ten grondslag aan de richtingaanwijzers van ons dagelijks leven.