Dark
Light

De vroege Vincent van Gogh

’Werk tegen de onverschilligheid in’
Auteur:
2 minuten leestijd
Vincent van Gogh, Timmermansloods en wasserij, eind mei 1882
Vincent van Gogh, Timmermansloods en wasserij, eind mei 1882

Het Kröller-Müller Museum in Otterlo staat vanaf eind deze maand met een tentoonstelling stil bij het vroege werk van Vincent van Gogh. De tentoonstelling laat volgens de samenstellers zien hoe Van Gogh aan het begin van zijn loopbaan zichzelf leerde zijn kijk op de wereld om te zetten in beeld.

Anders dan tijdgenoten als Isaac Israels of George Breitner richtte de kunstenaar zijn blik niet op het mondaine stadsleven, maar juist op de rafelranden van de samenleving. Op mensen die hard moeten werken voor hun brood, in schamele werkplaatsen en op boerenakkers in weer en wind. Van Gogh wilde oprecht uitdrukking geven aan zijn mededogen met hun bestaan. Of, zoals hij het zelf in een brief aan zijn broer Theo formuleerde:

’Ik zeg het nog eens – werk tegen de onverschilligheid in – het volhouden is niet makkelijk – maar wat makkelijk is beteekent ook weinig.’

De nadruk in de tentoonstelling ligt op tekeningen, die vanwege hun lichtgevoeligheid zelden zijn te zien. Juist in de tekeningen is volgens het Kröller-Müller Museum goed te zien hoe Van Gogh worstelde om de techniek te leren beheersen en volume en beweging in zijn figuren te brengen.

Stilleven met aarden kom met aardappelen, 1885
Stilleven met aarden kom met aardappelen, 1885

Daarbij streefde hij niet naar louter een realistische weergave van de werkelijkheid. Hij wilde ‘het leven’ zelf weergeven en ‘onjuistheden’ tekenen die ‘waarder’ zijn dan de ‘letterlijke waarheid’. De werken worden in de tentoonstelling door Van Gogh zelf becommentarieerd met citaten uit zijn brieven.

Context

Auke van der Woud, schrijver van bestsellers over negentiende-eeuws Nederland (Een nieuwe wereld, Koninkrijk vol sloppen en De nieuwe mens) en van 1974-1981 conservator van het Kröller-Müller Museum, is gastconservator van de tentoonstelling. In de tentoonstellingsteksten en door de toevoeging van foto’s van Henri Berssenbrugge (1873-1959) plaatst hij Van Goghs ongebruikelijke keuze voor zijn medemens in de volksbuurten in de context van de late negentiende eeuw. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een publicatie met teksten van Auke van der Woud.

De tentoonstelling De vroege Van Gogh: ‘werk tegen de onverschilligheid in’ loopt van 24 september 2016 tot en met 9 april 2017

Lees ook: Vincent van Gogh (1853-1890) – Zijn leven en werk
Bekijk ook: Schilderijen van Vincent van Gogh
Overzicht van boeken over Vincent van Gogh

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×