Een beetje dom

1 minuut leestijd

Soms begrijp ik het nieuws gewoon niet. Of beter, ik snap mensen niet altijd die het woord nemen over onderwerpen die voor eeuwig geassocieerd zullen worden met een blunder uit het verleden. Nout Wellink bijvoorbeeld die iets zegt over de euro, terwijl iedereen zich herinnert dat hij willens en wetens informatie over de inflatoire effecten heeft achtergehouden. Hij kan over de euro nog duizend keer gelijk hebben, maar dat doet niet langer ter zake nu hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren.

nhmOf neem een SP-er die waarschuwt voor te grote invloed van de politiek op de wetenschap. Tja. Dan denkt toch zelfs de meest welwillende krantenlezer ogenblikkelijk aan het door de SP geïnitieerde Nationaal Historisch Museum, dat was bedoeld om ’s Neêrlands eigen identiteit te versterken. Hoe expliciet wil je de politieke invloed hebben?

Hoe sympathiek ik het ook vind dat de SP nu waarschuwt voor de toenemende invloed van de politiek op de wetenschap, dit had men anders over het voetlicht moeten brengen. Bijvoorbeeld door de eerdere stommiteit expliciet te benoemen, desnoods met een kwinkslag. Zeggen dat dat “een beetje dom” was of zo. Dat geeft je opnieuw krediet. Zoals de SP het nu naar buiten brengt, heb je als lezer minder zin om het persbericht echt te lezen dan om tomaten te gaan gooien.

~ Jona Lendering

Historicus, webmaster van Livius.org en docent bij Livius Onderwijs. Hij publiceerde verschillende boeken. Zie ook: mainzerbeobachter.com

Boek: Blauwdruk voor een nationaal historisch museum

Jona Lendering is historicus, webmaster van Livius.org en docent bij Livius Onderwijs. Hij publiceerde verschillende boeken en verzorgt een nieuwsbrief over de Oudheid. Zie ook zijn blog: mainzerbeobachter.com