Dark
Light

Een historische Eerste Kerstdag in Roemenië

Het einde van Nicolae Ceauşescu
Auteur:
1 minuut leestijd
Nicolae Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu

Op Eerste Kerstdag 1989 kwam er definitief een einde aan het bewind van de Roemeense dictator Nicolae Ceauşescu. Beelden van de geëxecuteerde dictator en zijn vrouw gingen die dag de wereld over.

Nicolae en Elena Ceasescu kort voor hun executie
Nicolae en Elena Ceasescu kort voor hun executie
De Roemeense Revolutie maakte in 1989 een einde aan 44 jaar communistische heerschappij in Roemenië. Ceauşescu was in 1965 aangetreden als leider van de Roemeense Communistische Partij. Aanvankelijk was hij redelijk populair. Het land werd in snel tempo geïndustrialiseerd en het bruto nationaal product steeg.

Vanaf de jaren zeventig, toen Ceauşescu vrijwel alle macht naar zich had toegetrokken, begon voor veel Roemenen echter de ellende. Veel Roemenen leefden in armoede, de individuele vrijheden waren minimaal, in de krant was geen kritisch geluid meer te horen en de beste banen gingen naar vertrouwelingen van de dictator.

December 1989 kwamen de Roemenen in opstand na de verbanning van een dissidente dominee. De 22e van die maand hield Ceauşescu in de hoofdstad Boekarest een toespraak en probeerde hij het tij te keren. Aanvankelijk werd de dictator door de gedrilde menigte nog toegejuicht maar tijdens de toespraak draaide de stemming ineens om en keerde de bevolking zich tegen de leider.

Ceauşescu gaf de Securitate (Roemeense geheime staatsveiligheidspolitie) opdracht het vuur te openen op de demonstranten die de kantoren van de dictator bestormden. Het leger koos toen echter de kant van de demonstranten waardoor Ceauşescu en zijn vrouw Elena de volgende ochtend per helikopter vluchtten.

Uiteindelijk werden de 71-jarige Ceauşescu en zijn vrouw gearresteerd. Na een schijnproces werd het echtpaar op een militaire basis in Târgoviste geëxecuteerd. Televisiebeelden van de levenloze lichamen van het echtpaar gingen op Eerste Kerstdag 1989 de hele wereld over.

Executie van de Ceauşescus (schokkende beelden)

https://www.youtube.com/watch?v=OY_cWGmfOrg

×