‘Eigen inkomsten Nederlandse musea stijgen snel’

Museum de Fundatie in Zwolle (cc)
Museum de Fundatie in Zwolle (cc)

Het gaat relatief weer goed met de Nederlandse museumsector, de eigen inkomsten stijgen, de werkgelegenheid groeit en musea werken steeds meer samen met het onderwijs. Dat concludeert de Museumvereniging, na een jaarlijks onderzoek onder de 420 bij de vereniging aangesloten musea. De Museumvereniging wijst er wel op dat de museumsector nog niet helemaal toekomstbestendig is, mede door de impact van afnemende overheidssubsidies.

Het aantal museumbezoeken is het afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid (8,7%) naar bijna 32 miljoen. Het buitenlandse bezoek stijgt naar 29% van het totaal. Hoewel het museumbezoek door jongeren tot en met 18 jaar afneemt, blijft het aantal schoolbezoeken aan musea stijgen. Inmiddels werken 38.000 mensen in musea van wie 26.000 als vrijwilliger. Het aantal betaalde banen is dit jaar gestegen met 1,3%, vooral omdat meer medewerkers een vast contract kregen. De eigen inkomsten maken 50% van de totale omzet uit en zijn in 2016 met 34 miljoen euro gestegen.

Negatief resultaat

Ondanks deze positieve cijfers schrijven de musea samen toch nog een negatief resultaat van 23 miljoen euro. Dat komt volgens de Museumvereniging door “de enorme impact van de vermindering van overheidssubsidies”.

“De subsidie per bezoek is tussen 2011 en 2016 met 40% gedaald. Dat is een zeer forse daling die musea (nog) niet geheel met de versnelde verzakelijking hebben kunnen opvangen. Door betekenisvolle samenwerking met overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, met het publiek en met elkaar willen musea komen tot een solide sector. Want alleen samen vertellen musea het hele verhaal.”

Boek: Nederland Museumland

Bekijk meer over:

Museumnieuws

Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: