Week van de koloniale geschiedenis

Excuus voor krantenartikel uit 1863

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
De Amerikaanse krant Patriot-News heeft deze week officieel excuus gemaakt voor een artikel dat in 1863 werd gepubliceerd. In het bewuste artikel werd de beroemde Gettysburg-toespraak van de Amerikaanse president Abraham Lincoln als “dwaas” omschreven.

- ad -


Op 19 november 1863 sprak Abraham Lincoln zijn rede van Gettysburg uit: “Government of the people, by the people, for the people.” Dit ter gelegenheid van de wijding van het graf van bijna achtduizend Amerikanen die sneuvelden bij de Slag bij Gettysburg. De toespraak wordt gezien als een van de keerpunten in de Amerikaanse Burgeroorlog. In slechts 273 woorden vatte hij er de essentie van Amerika in samen.

Op de redactie van Patriot News maakte The Gettysburg Address destijds echter weinig indruk. Volgens een artikel waren het maar “dwaze opmerkingen” van de president.

De huidige hoofdredactie van de krant, die in Harrisburg verschijnt, neemt honderdvijftig jaar na dato afstand van die uitlatingen. Volgens een hoofdartikel in de krant begrepen de schrijvers van het artikel in 1863 “het geweldige belang van het moment, de tijdloze welsprekendheid en de blijvende betekenis” van de rede van Gettysburg niet.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

De Patriot News koos tijdens de burgeroorlog de zijde van de tegenstanders van Lincoln. Volgens de huidige redactie waren de schrijvers van het artikel in 1863 mogelijk dronken. Journalisten zouden in die tijd namelijk wel vaker dronken artikelen schrijven.


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱