Dark
Light

De Britse Factory Act (Fabriekswet) van 1833

Auteur:
2 minuten leestijd
Kinderen aan het werk in een katoenspinnerij, 1835
Kinderen aan het werk in een katoenspinnerij, 1835

In 1833 kwam in Groot-Brittannië, het land dat aan de basis stond van de Industriële Revolutie en in datzelfde jaar 1833 de slavernij in haar kolonies afschafte, de zogenoemde Factory Act (Fabriekswet) tot stand. Wat was het hoofddoel van deze wet? En wat waren de kernpunten van deze Factory Act?

Hoofddoel van de Factory Act

De Factory Act kwam tot stand onder druk van de vakbonden en het socialisme. Ze werden in 1833 door het Britse parlement aangenomen en geratificeerd. Het belangrijkste doel was om de levens- en werkomstandigheden van (jonge) kinderen in de Engelse fabrieken te verbeteren. De arbeidsomstandigheden waren in die tijd slecht, dus daar wilde deze wet verandering in aanbrengen. De belangrijkste bepaling van de Fabriekswet uit 1883 was dat kinderen jonger dan negen jaar geen fabriekswerk meer mochten doen.

Enkele bepalingen uit de Fabriekswet van 1833

Wat waren de belangrijkste bepalingen uit de Fabriekswet van 1833? In het kort kwam de Factory Act op het volgende neer:

  • Fabriekseigenaren moesten voor alle kinderen in hun fabriek een leeftijdscertificaat hebben.
  • Kinderen van 13 -18 jaar mochten voortaan niet meer dan twaalf uur per dag werken.
  • Kinderen van 9-13 jaar mochten niet meer dan acht uur per dag werken, met een maximum van 48 uur per week.
  • Er kwam een verbod op nachtelijke werktijden voor kinderen.
  • Ieder kind diende minimaal twee uur per dag onderwijs te krijgen.
  • Kinderen die werkten hadden recht op minimaal anderhalf uur eettijd per werkdag

Handhaving problematisch

De wet moest uiteraard ook goed gehandhaafd worden. Dit gebeurde door vier fabrieksinspecteurs, die de naleving van de Fabriekswet actief controleerden. De controle op naleving van de wet werd echter bemoeilijkt, omdat de vier inspecteurs samen verantwoordelijk waren voor het controleren van zo’n vierduizend fabrieken. Toch vormde de Fabriekswet van 1833 een belangrijke stap op weg naar betere arbeidsomstandigheden voor kinderen in Engeland.

Link: De complete tekst van de Factory Act van 1833
Ook interessant: De Engelse Reform Bill (Reform Act) van 1832: kenmerken & doel
Boek: Tijdlijn van de Industriële Revolutie

Bronnen

Internet
-https://www.britannica.com/event/Factory-Act-United-Kingdom-1833
-https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/factoryact/
-https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/1833-factory-act/
-https://www.britannica.com/biography/Michael-Thomas-Sadler#ref121566
-http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1833-factories-act.html

×