//

Christelijke socialisten in Nederland

Op 17 mei werd een manifest gepubliceerd, Vrij Links, waarin een mogelijkheid bepleit werd om het socialisme nieuw leven in te blazen. Hierbij lag de nadruk op vrijzinnigheid en secularisme. De vier auteurs leken niet het grootkapitaal, maar religie als oorzaak van maatschappelijke problemen te zien.

“Tegenstelling die Vrij Links ziet tussen socialisme en religie is al tachtig jaar achterhaald”