Dark
Light

Firdgum krijgt weer een zodenhuis

1 minuut leestijd

Zodenhuis, impressie
Het Groninger Instituut voor Archeologie werkt momenteel aan de reconstructie van een zogenaamd zodenhuis, een soort boerderijgebouw met stal zoals die in ongeveer 700 na Christus in het terpengebied te vinden was.

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis is een initiatief van de Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum, een plaats in Noordwest-Friesland. Het zodenhuis wordt gebouwd


voor de deur van dit plattelandsmuseum en gaat volgend jaar onderdeel uitmaken van expositie over de geschiedenis van de terpnederzetting Firdgum.

Bij de bouw van het zodenhuis wordt gebruik gemaakt van nieuw archeologisch onderzoek naar zodenhuizen uit Friesland en Groningen. Bijzonder is volgens de archeologen dat de muren van graszoden, die bijna een meter dik zijn, dakdragend worden. Lange tijd ging men er van uit dat dit niet mogelijk was, maar nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de muren van zodenhuizen het dak vroeger daadwerkelijk droegen. Het te bouwen zodenhuis krijgt een afmeting van 4,5 bij 15 meter en wordt ruim vier meter hoog.

In het vroegmiddeleeuwse terpengebied werd bij het bouwen meestal gebruik gemaakt van zoden. Vooral omdat in de periode voor de bedijking van dit kustgebied bouwhout ontbrak. De archeologen:

Hoewel we het gebruik van zoden (plaggen) meestal associëren met armoedige veenarbeiders van ongeveer 1900, woonde in de vroede middeleeuwen waarschijnlijk ook de rijke elite in zodenhuizen. Bestaande gebouwen op IJsland laten zien dat zodenboerderijen ook heel luxe en comfortabel kunnen zijn geweest.

De komende tijd wordt in Firdgum hard gewerkt aan de reconstructie van het zodenhuis. De feestelijke opening staat gepland voor het voorjaar van 2013.

Maand van de Geschiedenis

Tijdens en na de bouw van worden er geregeld publieksactiviteiten georganiseerd. Naar aanleiding van de Maand van de Geschiedenis wordt er op zaterdag 13 oktober een open dag gehouden. Het publiek kan dan een kijkje nemen bij het zodenhuis en rondleidingen volgen bij een terpopgraving bij Dronrijp. Zaterdag 25 oktober houden het Fries Museum en het Groninger Instituut voor Archeologie verder een determinatiemiddag in het Yeb Hettinga Museum. Bezoek voor meer informatie de website www.zodenhuis.nl.

×