Fraaie atlas over duizend jaar verstedelijking Nederland

//
1 minuut leestijd
Middelburg in 1652 volgen Blaeu
De kaart van Middelburg zoals Joan Blaeu deze in 1652 afbeeldde in "Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen"

Vanaf de Middeleeuwen, en met name in de Gouden Eeuw, zijn in de Nederlanden tientallen steden gebouwd en uitgebreid. De Atlas van de verstedelijking in Nederland (uitgeverij Thoth), samengesteld door Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse, brengt de Nederlandse stedenbouw en stedenontwikkeling van de afgelopen duizend jaar fraai en helder in beeld.

Het doel van de monumentale atlas, feitelijk het eerste werk dat de Nederlandse stedenontwikkeling samenhangend in kaart brengt, is om historisch te verklaren hoe Nederlandse steden zich ontwikkelden tot wat ze tegenwoordig zijn. Deze thematiek is natuurlijk relevant, omdat de Nederlanden al vanaf ongeveer 1350 tot de meest verstedelijkte gebieden van Europa behoren.

Vier thema’s

De Atlas van de verstedelijking in Nederland is om vier redenen uniek. Ten eerste ligt de klemtoon op dat wat er daadwerkelijk gebouwd is en niet op ideeëngeschiedenis, stadsontwerpen en stadsplannen. Voorts bevat de atlas veel nieuwe tekeningen die gebaseerd zijn op recent onderzoek. In de derde plaats biedt de atlas een completer beeld van de Nederlandse stedelijke ontwikkeling dan andere landkaarten, omdat de aandacht uitgaat naar steden in het hele land en niet alleen in de Randstad.

‘Perifere’ steden als Apeldoorn, Heerlen, Alkmaar, Hengelo, Leeuwarden, Zwolle en Emmen krijgen ruimschoots aandacht. Ten vierde staat het langetermijnperspectief centraal en geeft de atlas een vergelijkend thematisch overzicht van stedelijke ontwikkeling door de tijd heen.

Atlas van de verstedelijking in Nederland
Atlas van de verstedelijking in Nederland
Het eerste deel van de atlas behandelt 35 Nederlandse steden, die in deel twee vergeleken worden over een periode van duizend jaar. De samenstellers van de atlas onderscheiden daarbij vijf fases van intensieve stedenbouw en behandelen onder meer de voorwaarden die nodig waren voor plaatsen om tot stad uit te groeien. In deel drie staan enkele thema’s centraal die in het afgelopen decennium de rode draad waren van stedenontwikkeling, zoals de veranderende functie van binnensteden, herbestemming en herontwikkeling.

Goed toegankelijk

De Atlas van de verstedelijking in Nederland is fraai geïllustreerd, helder geschreven, goed toegankelijk door de uitgebreide indexen achterin en een absolute aanrader voor historici die zicht willen krijgen op urbane langetermijnontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis. Achterin is een literatuurlijst opgenomen, die getuigt van belezenheid en actualiteit.

~ Enne Koops

Boek: Atlas van de verstedelijking in Nederland – 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling

Abonneer
Stuur mij een e-mail bij
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eerder gepubliceerd

De Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht

Hierna verschenen

VOC-brieven 1672: japonnen en Hottentotten

0
Reageren op dit bericht?x