Fraaie atlas over duizend jaar verstedelijking Nederland

Vanaf de Middeleeuwen, en met name in de Gouden Eeuw, zijn in de Nederlanden tientallen steden gebouwd en uitgebreid. De Atlas van de verstedelijking in Nederland (uitgeverij Thoth), samengesteld door Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse, brengt de Nederlandse stedenbouw en stedenontwikkeling van de afgelopen duizend jaar fraai en helder in beeld.

Het doel van de monumentale atlas, feitelijk het eerste werk dat de Nederlandse stedenontwikkeling samenhangend in kaart brengt, is om historisch te verklaren hoe Nederlandse steden zich ontwikkelden tot wat ze tegenwoordig zijn. Deze thematiek is natuurlijk relevant, omdat de Nederlanden al vanaf ongeveer 1350 tot de meest verstedelijkte gebieden van Europa behoren.

Vier thema’s

De Atlas van de verstedelijking in Nederland is om vier redenen uniek. Ten eerste ligt de klemtoon op dat wat er daadwerkelijk gebouwd is en niet op ideeëngeschiedenis, stadsontwerpen en stadsplannen. Voorts bevat de atlas veel nieuwe tekeningen die gebaseerd zijn op recent onderzoek. In de derde plaats biedt de atlas een completer beeld van de Nederlandse stedelijke ontwikkeling dan andere landkaarten, omdat de aandacht uitgaat naar steden in het hele land en niet alleen in de Randstad.

‘Perifere’ steden als Apeldoorn, Heerlen, Alkmaar, Hengelo, Leeuwarden, Zwolle en Emmen krijgen ruimschoots aandacht. Ten vierde staat het langetermijnperspectief centraal en geeft de atlas een vergelijkend thematisch overzicht van stedelijke ontwikkeling door de tijd heen.

- advertentie -

Atlas van de verstedelijking in Nederland
Atlas van de verstedelijking in Nederland
Het eerste deel van de atlas behandelt 35 Nederlandse steden, die in deel twee vergeleken worden over een periode van duizend jaar. De samenstellers van de atlas onderscheiden daarbij vijf fases van intensieve stedenbouw en behandelen onder meer de voorwaarden die nodig waren voor plaatsen om tot stad uit te groeien. In deel drie staan enkele thema’s centraal die in het afgelopen decennium de rode draad waren van stedenontwikkeling, zoals de veranderende functie van binnensteden, herbestemming en herontwikkeling.

Goed toegankelijk

De Atlas van de verstedelijking in Nederland is fraai geïllustreerd, helder geschreven, goed toegankelijk door de uitgebreide indexen achterin en een absolute aanrader voor historici die zicht willen krijgen op urbane langetermijnontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis. Achterin is een literatuurlijst opgenomen, die getuigt van belezenheid en actualiteit.

~ Enne Koops

Boek: Atlas van de verstedelijking in Nederland – 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling

Bestel dit boek bij:

Bestel dit boek bij de Historiek Geschiedeniswinkel

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: