Friese registers Burgerlijke Stand online

Friese registers Burgerlijke Stand onlineOp de website www.allefriezen.nl zijn sinds kort geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van een aantal Friese gemeenten te raadplegen.

Allefriezen.nl wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. De site is een initiatief van Pictura, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontsluiten van collecties in de erfgoedsector.

Ongeveer de helft van de Friese gemeenten verlenen momenteel hun medewerking aan de website. Momenteel zijn alle geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) van deze gemeenten op de website te bekijken. Op termijn zullen de gegevens uit de burgerlijke stand worden aangevuld met gegevens uit overige brondocumenten, zoals het bevolkingsregister.

Bezoekers kunnen op naam zoeken, akten inkijken en deze desgewenst printen.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: