Dark
Light

Geen vervolging militairen Bloedbad van Rawagede

1 minuut leestijd

Rawagede
De Nederlandse militairen die betrokken waren bij het Bloedbad van Rawagede (1947) worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

De Stichting Comité Nederlandse Ereschulden had het OM eerder dit jaar gevraagd actie te ondernemen tegen de militairen. Het OM heeft de zaak onlangs onderzocht en concludeert dat “het recht tot vervolging van misdrijven uit deze periode is komen te vervallen wegens verjaring van de feiten.” In 1995 werd er ook al eens oriënterend feitenonderzoek gedaan en toen kwam men tot dezelfde conclusie. In een verklaring schrijft het OM verder onder meer:

“Het OM realiseert zich dat dit besluit zeer onbevredigend moet zijn voor nabestaanden en andere betrokkenen, maar kan vanuit zuiver juridische overwegingen niet tot een andere slotsom komen.”

Het OM schrijft verder da de feiten, waarop destijds de doodstraf stond, na verloop van 24 jaar zijn verjaard. Dat houdt in dat ook de ernstigste feiten die in 1947 werden gepleegd, in 1971 verjaarden.

Bloedbad van Rawagede

Nederlandse militairen richtten op 9 december 1947 een bloedbad aan in het Javaanse dorp Rawagede, nu Balongsari. Ruim vierhonderd mannen in het dorp werden geëxecuteerd. De inval maakte deel uit van de eerste politionele actie in Indonesië. Het Nederlandse leger probeerde door middel van die acties de onafhankelijkheid van Indonesië, die kort daarvoor was uitgeroepen, in de kiem te smoren of te vertragen.

Volgens de Nederlandse militairen zou zich een guerrilla-commandant schuilhouden in het dorp op West-Java. Toen de bewoners dat ontkenden werden ze bijeen gebracht en werden ruim vierhonderd dorpsbewoners doodgeschoten.

De nabestaanden nemen het de Nederlandse regering kwalijk dat de verantwoordelijken voor het bloedbad nooit zijn vervolgd. Van die vervolging werd in 1948 afgezien door procureur generaal Felderhof. De Verenigde Naties onderzochten de zaak later en noemden het optreden van het Nederlandse leger ‘opzettelijk en meedogenloos’.

Excuses

In december 2011 bood de Nederlandse ambassadeur in Jakarta namens de regering zijn excuses aan voor het bloedbad dat Nederlandse militairen aanrichtten. De ambassadeur deed dit voor het monument dat aan het bloedbad herinnert. De excuses werden precies 64 jaar na de bewuste misdaad uitgesproken.

Overzicht van boeken over de geschiedenis van Nederlands-Indië

×