Dark
Light

‘Griekse agora belangrijker dan gedacht’

Auteur:
1 minuut leestijd

Reconstructie agora van Athene (bron: rml.nl)
Volgens onderzoeker Chris Dickenson van de rijksuniversiteit Groningen was de Griekse agora bruisender, dynamischer en belangrijker voor het functioneren van de stad dan tot nu toe aangenomen. Hij stelt dat in zijn promotieonderzoek On the Agora. Power and public space in hellenistic and roman Greece.

De Griekse agora vertoonde veel overeenkomsten met het Romeinse forum. Iedere Griekse stad had er een. Het was decentrale plek van de stad waar zich het publieke, commerciële en religieuze leven van de stad voor een groot deel afspeelde.

Onderzoeker Chris Dickenson (1977) stelt nu dat de agora nog dynamischer en belangrijker was dan tot nu toe werd aangenomen. Voor de moderne wereld hebben antropologen en sociologen eerder al aannemelijk gemaakt dat juist in de publieke ruimte machtsverhoudingen worden betwist, bediscussieerd of opnieuw vastgesteld.

Dickenson stelt dat, wanneer de visie voor moderne steden klopt, dit nog meer het geval was voor premoderne maatschappijen:

Door de afwezigheid van snelle vormen van transport, massamedia en elektronische communicatie was persoonlijke interactie binnen de stad nog veel belangrijker dan nu.

Volgens Dickenson was de agora een levendige openbare ruimte tot ver in de Romeinse periode en bleef ze tot die tijd erg belangrijk voor het functioneren van het politieke leven in de stad.

Zijn proefschrift gaat uit van dit begrip van de openbare ruimte en gebruikt het concept om de veranderingen op de agora te onderzoeken voor een periode met aanzienlijke politieke conflicten en immense culturele veranderingen – de Hellenistische en vroeg Romeinse periodes (circa 300 v.Chr – tot 300 n.Chr.). Dickenson onderzoekt daarin wat de veranderingen in het ontwerp en het gebruik van de agora vertellen over de veranderingen in de maatschappij, cultuur, en vooral machtsrelaties binnen de polis.

×