Het Nederlandse verenigingsleven in de 19e eeuw

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) heeft woensdag een database gepubliceerd die een algemeen overzicht geeft van het Nederlandse verenigingsleven in de negentiende eeuw. De database bevat informatie over negenduizend verenigingen die in de periode 1855-1903 bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon werden erkend.

Er is onder meer informatie te vinden over schoolverenigingen, sociëteiten, zangclubs, woningbouwcorporaties, maar ook politieke organisaties zoals de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Bij elke vereniging wordt de vestigingsplaats, doelstelling en datum van erkenning gegeven.

De database is online toegankelijk via deze site.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: