Hoe kwam het Plakkaat van Verlatinghe tot stand?

Hoe kwam het Plakkaat van Verlatinghe tot stand?
Detail van het Plakkaat van Verlatinghe
Het Nationaal Archief gaat onderzoek doen naar de totstandkoming van het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581.

Met dit document, ook wel Akte van Afzwering genoemd, namen de noordelijke gewesten afstand van de Spaanse koning Filips II. De officiële verklaring werd 26 juli 1581 afgekondigd door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden.

Het Plakkaat van Verlatinghe wordt ook wel gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden en een belangrijke voorloper van de Grondwet. Voor het eerst in de Tachtigjarige Oorlog kwamen de autoriteiten expliciet in opstand tegen de koning. Het Plakkaat werd samengesteld vanuit de overtuiging dat vorst en volk een soort ongeschreven contract met elkaar hadden. Als de vorst zich als een tiran zou gedragen of in strijd met de rechten en vrijheden van de gewesten regeerde, dan kon hij worden afgezet. Volgens de Nederlandse gewesten had Filips II zijn rechten op de Nederlanden verspeeld. De verklaring werd ondertekend door gedeputeerden van Brabant, Gelre en Zutphen, Vlaanderen, Friesland, Holland, Zeeland, Mechelen en Overijssel.

- advertentie -

Het Nationaal Archief gaat onderzoeken hoe de tekst van het Plakkaat van Verlatinghe tot stand is gekomen. Tot nu toe werd aangenomen dat de verklaring werd geschreven door een persoon, de hoge ambtenaar Jan van Asseliers. Volgens het Nationaal Archief is het echter goed mogelijk dat de verklaring door twee personen werd opgesteld. Het document zal daarom met een apparaat voor ‘hyperspectral imaging’ worden onderzocht zodat veel destijds in de tekst aangebrachte wijzigingen, verwijderingen en doorhalingen zichtbaar worden.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de installatie van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet. De commissie moet onder meer de toegankelijkheid en betekenis van de grondwet voor burgers nagaan.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: