Dark
Light

Holocaust Namenmonument komt er, ondanks bezwaren

1 minuut leestijd
Impressie van het Holocaust Namenmonument, gezien vanuit de lucht (Auschwitz Comité )
Impressie van het Holocaust Namenmonument, gezien vanuit de lucht (Auschwitz Comité )

Het Namenmonument, een monument ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, mag worden gebouwd op de geplande locatie aan de Weesperstraat. Volgens de rechter weegt het belang van het monument zwaarder dan de bezwaren van de omwonenden.

Op het monument komen de namen van 102.000 gedeporteerde Joden, Sinti en Roma te staan. De herdenkingsplek is ontworpen door de Amerikaanse architect Daniel Libeskind, die onder meer bekend is van zijn ontwerpen voor het Joods Museum in Berlijn. Het Nederlands Auschwitz Comité kreeg eind 2017 al een vergunning voor het monument.

Bezwaren

Doordat buurtbewoners zich verzetten tegen het monument werd de bouw echter vertraagd. De omwonenden menen dat ze onterecht geen inspraak hebben gehad over de vormgeving van het monument, dat ze te groot en te confronterend voor de betreffende locatie vinden. Ook zou door de omvang van het monument de verkeersveiligheid in het geding zijn. En men betwist de kap van 24 bomen.

Zijaanzicht van het monument met de muren van baksteen. Op iedere steen staat een naam van een slachtoffer.  (Auschwitz Comité )
Zijaanzicht van het monument met de muren van baksteen. Op iedere steen staat een naam van een slachtoffer. (Auschwitz Comité )

De rechter is op geen van de punten meegegaan in het betoog van de omwonenden. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de belangen van zowel de omwonenden als het Nederlands Auschwitz Comité in voldoende mate in de besluitvorming betrokken. De verkeersveiligheid zou verder niet in het geding zijn, aangezien het monument voldoende open plekken heeft. Het college heeft volgens de rechter terecht…

“… meegewogen dat er brede politieke steun is voor het monument […]; alle partijen steunen de komst van dit monument op deze plek. Ook het kabinet steunt de komst van het Namenmonument. Het college heeft op grond van deze overwegingen doorslaggevend gewicht toegekend aan de bouw van het Namenmonument.”

Beklemmend

De rechter geeft verder aan begrip te hebben voor de omwonenden, die een plek in hun directe leefomgeving zien veranderen…

“…van een plek waar ze graag komen en langslopen in een plek die zij beklemmend vinden.”

Daaraan voegt de rechter echter toe dat de gemeente het belang van het Namenmonument terecht zwaarder heeft laten wegen dan de belangen van eisers.

Ook interessant: De Holocaustmonumenten van Europa

Ontwerp voor het Holocaust Namenmonument

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie