Dark
Light

Hondenweer tijdens allereerste dierendag in 1930

1 minuut leestijd
Foto van een kat in het Algemeen Handelsblad, 1931 (KB)
Foto van een kat in het Algemeen Handelsblad, 1931 (KB)

Als eerste ‘officiële’ dierendag geldt 4 oktober 1930. Behalve het vertroetelen van de eigen huisdieren was op die dag het misbruik van dieren een item: mishandeling en vivisectie. Toen al kwamen burgers en organisaties daartegen in het geweer.

Tekening in de Graafschap-bode, 1933 (KB)
Tekening in de Graafschap-bode, 1933 (KB)
In de eenentwintigste eeuw heeft dat een vervolg gekregen in ‘de politiek’. In Nederland is de Partij voor de Dieren in de Tweede en Eerste Kamer gekomen, zodat de belangen van het dier op een hoog niveau behartigd worden. De partij probeert vooral een mentaliteitsverandering in het omgaan met dieren te bereiken.

Krantenbericht over de eerste dierendag in Het Vaderland op 4 oktober 1930:

De Dierendag
’t Enige, wat men zelfs op een Dierendag — hoe gek ’t ook klinkt — niet hebben kan, is hondeweer, en dat was het, toen de optocht der verenigde organisaties voor Dierenbescherming hedenmiddag zich in beweging zette en een atmosfeer, welke meer zich leende voor herdenking van Assisi’s sterfdag dan voor een fleurige demonstratie van zijn leer en voorbeeld omtrent den omgang met het dier. – Lees het gehele artikel op kranten.kb.nl)

Lees ook: Waarom 4 oktober Dierendag is

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

×