Dark
Light

Na Pearl Harbor, 8-12-1941

1 minuut leestijd

Bericht in het 'Nieuwsblad van het Noorden' van 8 december 1941
Bericht in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 8 december 1941
Door de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor werd de Europese oorlog een wereldoorlog. De Verenigde Staten waren nu ook bij de oorlog betrokken. De Stille en de Atlantische oceaan werden, net als Europa, oorlogsgebied.

‘Pearl Harbor’ raakte Nederland indirect. In het voorjaar van 1942 veroverden Japanse troepen het toenmalige Nederlands-Indië. Behalve Suriname en enkele Caribische eilanden was toen heel het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden bezet door vreemde mogendheden. In de loop van 1945 was de wereldoorlog voorbij, maar de nasleep en de trauma’s blijven de betrokkenen en nabestaanden achtervolgen.

Bericht in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 8 december 1941

Uit Boston meldt het D.N.B.: De oorlog is met de snelheid van den bliksem op den Stillen Oceaan uitgebroken, toen golven Japansche bommenwerpers Hawaii aanvielen en de Amerikaansche vloot met haar zwaar marinegeschut daarop antwoordde. Japansche bommenwerpers, waarbij viermotorige “vliegende vestingen”, duikbommenwerpers en torpedovliegtuigen, deden een anval op Pearl Harbor, het groote Amerikaansche vlootsteunpunt, de stad Honoloeloe en eenige Amerikansche steunpunten op het eiland Oahoe. De Amerikaansche vloot liep toen Pearl Harbor uit.(..,) De aanval brak los met zoo groote snelheid, dat de identiteit der vliegtuigen in het eerst niet duidelijk was. Een voorloopig bericht betreffende 104 dooden en ruim 300 gewonden onder de legerstrijdkrachten alleen op Oahoe, is door het Witte Huis uitgegeven. Volgens den zender te Philadelphia heeft president Roosevelt tegenover journalisten verklaard, dat de Amerikaansche vloot en het leger op Hawaii zware verliezen hebben geleden.

Lees het volledige historische krantenartikel op kranten.kb.nl

Vorige bericht

Volgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

×