Dark
Light

Informatiebord voor gefusilleerde verzetsleden

Auteur:
1 minuut leestijd

Bij Kamp Amersfoort is zondag een informatiebord onthuld ter herinnering aan acht verzetsstrijders die tijdens de oorlog door de Duitsers werden gefusilleerd.

Het bord is geplaatst op de plek waar de gevangenen in 1942 werden gedood en begraven. De acht slachtoffers waren verbonden aan de verzetsgroep Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front). Kamp Amersfoort:

“De verzetsgroep behoorde tot de eerste belangrijke en invloedrijke verzetsgroepen in Nederland. Een van de leidende personen was Henk Sneevliet, een politicus met nationale en internationale bekendheid. In de periode 24 februari tot 6 maart 1942 werd vrijwel het hele kader van het MLL-Front door de Sicherheitsdienst gearresteerd”

Acht verdachten, waaronder Henk Sneevliet, werden korte tijd later ter dood veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken op 13 april 1942, kort nadat ze naar Kamp Amersfoort waren overgebracht.

Na de bevrijding startte een zoektocht naar de slachtoffers. Bekend was dat ze in de omgeving van Kamp Amersfoort werden begraven. Nadat hun resten werden gevonden kregen de omgekomen verzetsleden een herbegrafenis. De plek waar ze tijdens de oorlog waren omgebracht raakte in de periode hierna in de vergetelheid.

Lang ging men er van uit dat de verzetsleden op de Leusderheide waren geëxecuteerd. Hier werden ook herdenkingen gehouden. In 2010 bleek bij archiefonderzoek echter dat de executieplaats zich nog dichter bij het kamp bevond, vlakbij het monument De Stenen Man. In overleg met een lokaal herdenkingscomité is daar nu een informatiebord geplaatst. Dit bord werd zondag onthuld door Jaap Haije, een nabestaande van een van de slachtoffers.

×