Dark
Light

Juliana van Stolberg – Moeder van Willem van Oranje

2 minuten leestijd
Juliana van Stolberg – Moeder van Willem van Oranje
Juliana van Stolberg – Moeder van Willem van Oranje

Juliana van Stolberg
Juliana van Stolberg
Juliana van Stolberg, de vrouw van Willem de Rijke en moeder van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands.

Juliana van Stolberg wordt op 15 februari 1506 geboren in het Duitse plaatsje Stolberg. Dit als dochter van Botho VIII van Stolberg-Wernigerode en Anna van Eppstein-Königstein. Juliana wordt katholiek opgevoed maar krijgt toch ook al op jonge leeftijd te maken met andere geloofsstromingen. Haar vader benoemt een vriend van Maarten Luther tot hofkapelaan en huisonderwijzer.

Op 14-jarige leeftijd wordt Juliana door haar ouders uitgehuwelijkt aan de graaf van Hanau-Münzenberg (Filips van Hanau). De huwelijksvoltrekking vindt drie jaar later plaats. Juliana gaat dan op slot Hanau wonen. Uit het huwelijk worden vijf kinderen geboren, drie zonen en twee dochters. De eerste zoon overleed snel na de geboorte. In 1529 overlijdt haar man onverwachts op 27-jarige leeftijd. Juliana is in die periode zwanger van haar vijfde kind. Twee dagen na de dood van Filips van Hanau wordt het vijfde kind geboren. Juliana doopt haar dochter Juliana.

Weduwe

Juliana is door het overlijden van haar man al op jonge leeftijd (24) weduwe. Ze blijft alleen achter met kleine vier kinderen en trouwt twee jaar later met een van de voogden van haar kinderen: Willem I van Nassau-Dillenburg (ook bekend onder de naam Willem de Rijke) die twintig jaar ouder is. Juliana verhuist hierna naar slot Dillenburg.

Oude afbeelding van Slot Dillenburg
Oude afbeelding van Slot Dillenburg
Samen met Willem de Rijke krijgt ze twaalf kinderen, zeven dochters en vijf zonen. De oudste zoon die uit dit huwelijk geboren wordt is ook de bekendste: Willem van Oranje. Slechts één van de kinderen (een meisje) die geboren worden overlijdt kort na de geboorte. Ten tijde van de huwelijksvoltrekking was Juliana van Stolberg al behoorlijk verlutheraniseerd, dit in tegenstelling tot haar man die – hoewel hij vrijdenkend was – nog strak vasthield aan het katholicisme. De oudste kinderen worden allemaal katholiek opgevoed maar na 1536 stapt het gezin – onder Juliana’s invloed over op het lutheranisme.

Calvinisme

Als Willem de Rijke in 1559 overlijdt is Juliana van Stolberg voor de tweede keer in haar leven weduwe. Zoon Jan van Nassau volgt zijn vader dan op als graaf van het land Nassau-Dillenburg maar wordt hierbij geassisteerd door Juliana. Het calvinisme en katholicisme worden in het gebied enige tijd vervolgd. In de winter van 1570-1571 vinden er op slot Dillenburg echter theologische disputen plaats die ervoor zorgen dat het gezin overstapt op het calvinisme.

Juliana stond haar zoon Willem van Oranje zowel moreel als financieel bij in zijn strijd tegen de Spaanse overheersing in de Nederlanden.

Juliana van Stolberg overlijdt in 1580. Haar lichaam wordt bijgezet in het familiegraf van de Nassaus in de Evangelische kerk van Dillenburg.

×