Dark
Light

Kunst van de Russisch-orthodoxe Kerk

Auteur:
1 minuut leestijd

De Hermitage in Amsterdam gaat in een nieuwe tentoonstelling komend voorjaar uitgebreid aandacht besteden aan de kunst van de Russisch-orthodoxe kerk. Getoond worden onder meer iconen, frescofragmenten, kostuums, schilderijen en historische boeken.

Het christendom speelt in Rusland al eeuwen een belangrijke rol. Dit begon allemaal toen grootvorst Vladimir I van Kiev in het jaar 988 het christendom officieel als staatsgodsdienst aannam. Enige tijd hiervoor had de grootvorst zich laten dopen. Het orthodoxe geloof verspreidde zich in hoog tempo over het hele rijk en gaven de kunst- enPaasei met de H.Alexander Nevski, Rusland, St.-Petersburg, 1880-1900 – © State Hermitage Museum, St Petersburg

kerkgeschiedenis een nieuwe dimensie.

In de tentoonstelling Glans en glorie. Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk geeft de Hermitage een overzicht van de eeuwenoude mystieke en artistieke tradities van de Russisch-orthodoxe Kerk. Verschillende wanden van het museum worden gevuld met iconen, zowel grote als kleine. Deze iconen, soms ook wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd, spelen een belangrijke rol binnen de orthodoxe kerk. De hermitage staat in de tentoonstelling onder meer stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van de icoonschilderkunst.

Verder geeft het museum, aan de hand van foto’s van belangrijke kerken en kloosters in traditionele religieuze centra als Novgorod en Pskov, een indruk van de bloei van het klooster- en kerkleven. Deze kloosters speelden een belangrijke rol in seculiere samenleving. Mannenkloosters dienden vaak politieke en economische belangen terwijl de nonnen in de vrouwenkloosters allerlei sociale taken op zich namen.

Voor de tentoonstelling Glans en glorie zijn in totaal ruim driehonderd religieuze kunstobjecten verzameld. Op veel van de objecten zijn heiligen te zien. De meest vereerde is de Moeder Gods, gevolgd door de heilige Nicolaas, wiens naamdag anders dan bij ons twee keer wordt gevierd in Rusland: in de lente (22 mei) en in de winter (19 december).

De overzichtstentoonstelling loopt van 19 maart tot en met 16 september 2011.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×