Dark
Light

Magnetische velden Doggerland onder de loep

Auteur:
1 minuut leestijd
Satellietfoto van een deel van de Noordzee
Satellietfoto van een deel van de Noorzee

Een deel van de Noordzeebodem wordt momenteel door Britse archeologen onderzocht. Met behulp van magneetveldtechnologie proberen ze meer te weten te komen over Doggerland, een verdwenen prehistorische wereld. Gedurende honderdduizenden jaren was het gebied dat wij nu als “Noordzee” kennen namelijk droog land. Door de zeebodem te onderzoeken, hopen de archeologen meer te weten komen over dit gebied.

Wetenschappers van de universiteit van Bradford speuren naar afwijkingen in de magnetische velden in het gebied die kunnen wijzen op de aanwezigheid van archeologische kenmerken. De bij het onderzoek betrokken promovendus Ben Urmston zegt daarover:

Kleine veranderingen in het magnetisch veld kunnen wijzen op veranderingen in het landschap, zoals veenvormende gebieden en sedimenten, of waar erosie heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in riviergeulen. Aangezien het gebied dat wij bestuderen vroeger boven de zeespiegel lag, is er een kleine kans dat deze analyse zelfs bewijs kan opleveren voor jager-verzamelaarsactiviteiten. Dat zou het toppunt zijn. Misschien ontdekken we ook de aanwezigheid van grafheuvels, die bestaan uit dierlijke botten, schelpen van weekdieren en ander biologisch materiaal, die ons veel kunnen vertellen over hoe mensen leefden.

De techniek, magnetometrie geheten, is al eerder gebruikt door archeologen, maar nog niet op grote schaal in gebied dat volledig onder water ligt. Onderzoeksleider Vince Gaffney noemt de verkenning van de verzonken landschappen onder de Noordzee een van de laatste grote uitdagingen voor de archeologie. Gezien de snelle ontwikkeling van windparken op de Noordzee is volgens hem wel enige haast geboden. De onderzoekers profiteren overigens ook van de bouw van de windparken. De informatie over de magnetische velden is namelijk aangeleverd door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat de Noordzee ter voorbereiding van de aanleg van de windparken in kaart brengt.

×