Dark
Light

Mogelijk heupbot koning Alfred de Grote gevonden

Auteur:
2 minuten leestijd

In het Engelse Winchester is mogelijk een heupbot gevonden van koning Alfred de Grote (ca. 848-899). Dat meldden Britse media afgelopen week.

Alfred de Grote, negentiende-eeuwse afbeelding
Alfred de Grote, negentiende-eeuwse afbeelding
Archeologen zijn al langere tijd op zoek naar de resten van de koning die vooral bekend is om zijn strijd tegen binnenvallende Denen. In 1999 werd in een middeleeuws klooster in Winchester een heupbot gevonden. Samen met resten van dieren troffen de onderzoekers dit bot onlangs aan in het stadsmuseum van Winchester, de stad die destijds de hoofdstad was van het koninkrijk van Alfred de Grote.

Het bot is onderzocht en blijkt te dateren uit de periode tussen het jaar 895 en 1017. Verder blijkt het van een man van een jaar of veertig te zijn geweest. Aangezien het bot destijds vlakbij het hoofdaltaar van de abdijkerk werd gevonden, denken de onderzoekers nu dat het om het bot gaat van Alfred de Grote of diens opvolger koning Edward de Oudere.

Eerder onderzochten de archeologen al botresten in een naamloos graf bij de Sint-Batholomeuskerk. Aanvankelijk dacht men dat de koning daar begraven was, maar na onderzoek bleek dat deze resten uit de dertiende eeuw dateerden.

Alfred de Grote

Alfred de Grote is een Engeland erg bekend. Hij is de enige vorst aan wie het epitheton “de Grote” nog steeds wordt toegekend. Alfred werd in 871 koning van Wessex nadat zijn broer Aethelred I in 871 in de strijd tegen de Denen was gesneuveld.

Koning Alfred de Grote verzette zich succesvol tegen de binnenvallende Denen. Nadat hij hen in 878 bij Edington had verslagen kreeg hij de Deense koning Guthrum zover dat die zich, samen met negenentwintig van zijn vazallen, liet dopen. Ook werd de Vrede van Wedmore gesloten. Deze vredesovereenkomst, waarvan geen document bewaard is gebleven, bepaalde onder meer dat de noordoostelijke helft van Engeland in handen bleef van de Denen (de latere Danelaw).

De basis voor het militaire succes van Alfred de Grote was voor een groot deel gelegd door een door hem doorgevoerde legerhervorming waarbij het Angelsaksische leger in twee elkaar aflossende delen werd verdeeld. Alfred de Grote werd daarnaast vooral geëerd vanwege de manier waarop hij de bestuurlijke, rechterlijke en economische wederopbouw van zijn koninkrijk regelde. Hij stichtte een hofschool en trok leermeesters aan. Onder hen ook de uit Zuid-Wales afkomstige Kelt Asser die vaak als zijn biograaf wordt gezien.

Alfred de Grote was niet alleen een krijgsheer. Hij was ook op literair gebied actief. Zoals Karel de Grote op het Europese vasteland zorgde voor de Karolingische renaissance, zorgde Alfred de Grote voor vergelijkbare opleving van cultuur en wetenschap. Zelf vertaalde hij onder meer, geholpen door vier geleerden, de Cura pastoralis (zielzorg) van van paus Gregorius de Grote. Daarnaast gaf hij opdracht verschillende werken uit het Latijn te vertalen in het Angelsaksisch.

×