Dark
Light

De muziek van de Tachtigjarige Oorlog

Interview met Arjen Verhage van het Camerata Trajectina en Piet Segers van Historizon
3 minuten leestijd
Slag bij Oosterweel
Slag bij Oosterweel (CC0 - Rijksmuseum)

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak. Ter gelegenheid hiervan voert het Ensemble Camerata Trajectina in samenwerking met reisorganisatie Historizon een aantal voorstellingen uit over de Opstand: Vive le Geus! Over chaos en onderlinge verdeeldheid, intrige en wreedheid, maar vooral over de kracht van muziek in tijden van oorlog. De voorstellingen worden gepresenteerd door historicus en presentator Hans Goedkoop. Een aantal vragen over de voorstellingen en de samenwerking.


Wie zijn jullie?

Camerata Trajectina is pleitbezorger van de Nederlands(talige) muziek en al 43 jaar het muzikale geheugen van Nederland. Sinds de oprichting in 1974 is het ensemble intensief doende met het ontdekken, arrangeren en opnieuw uitvoeren van Nederlandse repertoire uit de periode van de Middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw. Hierbij kijken we niet alleen naar de “serieuzere” muziek, maar vooral naar de muziek van de gewone man. Deze muziek vertelt altijd een verhaal; over geschiedenis, over het leven, over wat mensen bezighield. Daarom plaatst Camerata Trajectina de muziek altijd in een bredere context. Onze programma’s zijn eerder cultuurhistorische documenten, dan concertante uitvoeringen van muziek.

Historizon organiseert reizen en dagtochten die relatie hebben met de geschiedenis van Nederland. We doen dit nu zo’n 12 jaar en brengen steeds deskundigen over een bepaalde geschiedenis of gebeurtenis in contact met publiek wat juist daarin geïnteresseerd is. Wij doen dat steeds op locaties of in streken die direct verbonden zijn aan die geschiedenis. Op die manier ontstaat er een vertelling over een tijdvak, niet aan de hand van plaatjes, maar zoveel mogelijk met bezoeken aan authentieke locaties. Ook restaurants en hotels proberen wij in de context van het verhaal te selecteren.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=iioMhOMJVY0

Vanwaar deze samenwerking?

We kenden elkaar van een evenement dat we in 2017 gezamenlijk hebben georganiseerd rond de herdenking van 500 jaar Reformatie. Dit jaar is het thema van de Maand van de Geschiedenis: Opstand. Tijdens de informatiedag hierover kwamen we elkaar tegen en ontstond het plan om samen een programma op te zetten rond het thema Opstand.

Hoe ziet de samenwerking er uit?

Een van de speerpunten van Camerata is het verklanken van belangrijke momenten uit onze geschiedenis. In Vive le Geus! gaat Camerata Trajectina in vogelvlucht door de Tachtigjarige Oorlog heen. Muziek fungeerde in dit conflict als nieuwsbron, maar ook als belangrijk propagandamiddel. De liederen beschreven de politieke overtuigingen, maar ook de gevoelens van de mensen die erbij waren. Deze opstand staat aan het begin van het Nederland zoals wij dat nu nog kennen. In een lange periode van 80 jaar ontstaat er een gevoel van eenheid, een nationale identiteit. Muziek speelt een bijzondere rol in dit proces van eenwording. Vive le Geus! is een verhaal over opstand en oorlog, over chaos en onderlinge verdeeldheid, over intrige en wreedheid, maar vooral ook over de kracht van muziek in donkere tijden.

Eerste voorstelling in de Westerkerk in Enkhuizen.
Eerste voorstelling in de Westerkerk in Enkhuizen.
Als Historizon zijn we op zoek gegaan naar historische locaties waar we het muzikale programma kunnen combineren met de gebeurtenissen uit die tijd. Zo kwamen we op Enkhuizen, de eerste stad in het Noorderkwartier die voor de Prins koos. Den Haag met de Akte van Verlaetinge, den Briel met het bekende verhaal van 1572, maar ook met het drama van de martelaren van Gorkum. Delft, waar Willem van Oranje verbleef en ook het leven eindigde. En de Domkerk in Utrecht, de stad waar de Unie van Utrecht tot stand kwam. In al die plaatsen werken we samen met musea, bijzondere locaties en deskundige gidsen.

De historicus en presentator Hans Goedkoop legt tijdens het muzikale programma de betekenis van de liederen uit en legt de verbinding tussen de liederen en de locatie waar we dan zijn.

De data van de voorstellingen zijn vrijdag 5 oktober (Den Haag), vrijdag 12 oktober (Brielle), donderdag 1 november (Delft) en vrijdag 2 november (Utrecht). Meer informatie: historizon.nl

Achtergrond: De Tachtigjarige Oorlog – Opstand in de Nederlanden
Boeken over de Tachtigjarige Oorlog

×