Dark
Light

Mysterieuze greppel gevonden in Leersum

Auteur:
1 minuut leestijd
Foto: Utrechtse Heuvelrug
Foto: Utrechtse Heuvelrug

In Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug, hebben archeologen resten gevonden van een boerenerf van meer dan tweeduizend jaar geleden. De onderzoekers stuitten ook op een ‘mysterieuze greppel’.

Sporen van de mysterieuze greppel - Foto: Utrechtse Heuvelrug
Sporen van de mysterieuze greppel – Foto: Utrechtse Heuvelrug
Op de plek waar het onderzoek werd verricht, langs de Koningin Wilhelminalaan, stonden in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling kleine vierkante boerenschuren die onder meer werden gebruikt voor opslag van oogstgewassen. De houten palen die het fundament van de schuren vormden, zijn inmiddels al lang vergaan, maar ze lieten donkere verkleuringen in het zand achter waardoor archeologen nu precies weten waar ze stonden.

De vondst die speciale aandacht trok van de archeologen was een mysterieuze greppel. Het terrein wordt van zuid naar noord doorsneden door een enorme greppel. Deze greppel is twee tot vier meter breed en minimaal tachtig meter lang. De greppel is opgevuld met donkergekleurd zand.

Spirituele functie

De archeologen ontdekten dat de greppel geen water heeft bevat, maar lange tijd als droge greppel heeft opengelegen. Op verschillende momenten is de greppel bovendien opnieuw uitgegraven. In de greppel zijn veel aardewerkscherven gevonden. Op basis van de vorm van het aardewerk plaatsen de archeologen het dichtraken van de greppel in derde of tweede eeuw voor Christus.

Over de functie van deze greppel tasten de archeologen nog in het duister. Duidelijk is dat een gewone boer geen noodzaak had voor een enorme droge greppel op zijn terrein, laat staan tijd had om deze te graven en te onderhouden. De functie van de greppel moet volgens de archeologen in een breder verband dan het boerenbedrijf worden gezocht. Mogelijk had de greppel een territoriale en verdedigende functie en is het een relict uit een tijd van (oorlogs)dreiging. Ook kan het zijn dat hij een spirituele functie had, wellicht in combinatie met de grafheuvels die ten noorden van de opgraving in de bossen bij Leersum liggen.

Overzicht van Boeken over archeologie en archeologische opgravingen

×