Dark
Light

Palmpasen en Palmzondag – Eerste dag van de Goede Week

Auteur:
1 minuut leestijd
Palmpasen / Palmzondag - De intocht van Jezus in Jeruzalem (Publiek Domein - wiki)
Palmpasen / Palmzondag - De intocht van Jezus in Jeruzalem (Publiek Domein - wiki)

De zondag voor Pasen (de laatste zondag van de vastenperiode) staat bekend als Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag. Het is de eerste dag van de zogeheten Goede Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzen van Jezus Christus worden herdacht.

Tijdens Palmpasen wordt specifiek stilgestaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem per ezel. Langs de weg stonden tijdens deze intrede mensen die Jezus jubelend verwelkomden. Deze gebeurtenis wordt onder meer beschreven in het evangelie van Markus.

“En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en spreidden ze op den weg. En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel.” – Markus 11: 8-11a (online-bijbel.nl)

Binnen de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vaak gevierd met de zegening van palmtakken of takjes van buxusplanten of coniferen. Tijdens de katholieke viering van Palmpasen wordt als evangelielezing het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen.

Jezus komt Jeruzalem binnen (Publiek Domein - wiki)
Jezus komt Jeruzalem binnen (Publiek Domein – wiki)

Palmpasenstok

Kinderen maken tijdens of vlak voorafgaand aan Palmpasen vaak een palmpasenstok. Deze bestaat uit een kruis met daarop verschillende vaste attributen. Het kruis zelf staat symbool voor Jezus’ kruisdood en de palmtakken op de stok verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Verder vindt men op de palmpasenstok vaak een haan van brood (als symbool voor het Laatste Avondmaal en Witte Donderdag), eieren (nieuw leven), dertig rozijnen (voor de 30 zilverlingen die Judas ontving nadat hij Jezus had verraden) en een krans (als symbool voor het koninkrijk van God).

Na afloop van de viering worden de palmpasenstokken soms weggegeven aan ouderen of zieken in de parochie of gemeente. De traditie van het versieren van de palmpasenstok komt zowel binnen katholieke parochies als protestantse gemeenten voor.

Ook interessant: Witte Donderdag – De dag vóór Goede Vrijdag
…en: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden
Boek en DVD: Pasen met de Zandtovenaar

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

×