Dark
Light

Palmpasen en Palmzondag – Eerste dag van de Goede Week

1 minuut leestijd
Palmpasen / Palmzondag - De intocht van Jezus in Jeruzalem (Publiek Domein - wiki)
Palmpasen / Palmzondag - De intocht van Jezus in Jeruzalem (Publiek Domein - wiki)

De zondag voor Pasen (de laatste zondag van de vastenperiode) staat bekend als Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag. Het is de eerste dag van de zogeheten Goede Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzen van Jezus Christus worden herdacht.

Tijdens Palmpasen wordt specifiek stilgestaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem per ezel. Langs de weg stonden tijdens deze intrede mensen die Jezus jubelend verwelkomden. Deze gebeurtenis wordt onder meer beschreven in het evangelie van Markus.

Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel!’ Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel.Markus 11: 8-11a (NBV21)

Binnen de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vaak gevierd met de zegening van palmtakken of takjes van buxusplanten of coniferen. Tijdens de katholieke viering van Palmpasen wordt als evangelielezing het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen.

Jezus komt Jeruzalem binnen (Publiek Domein - wiki)
Jezus komt Jeruzalem binnen (Publiek Domein – wiki)

Palmpasenstok

Kinderen maken tijdens of vlak voorafgaand aan Palmpasen vaak een palmpasenstok. Deze bestaat uit een kruis met daarop verschillende vaste attributen. Het kruis zelf staat symbool voor Jezus’ kruisdood en de palmtakken op de stok verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Verder vindt men op de palmpasenstok vaak een haan van brood (als symbool voor het Laatste Avondmaal en Witte Donderdag), eieren (nieuw leven), dertig rozijnen (voor de 30 zilverlingen die Judas ontving nadat hij Jezus had verraden) en een krans (als symbool voor het koninkrijk van God).

Na afloop van de viering worden de palmpasenstokken soms weggegeven aan ouderen of zieken in de parochie of gemeente. De traditie van het versieren van de palmpasenstok komt zowel binnen katholieke parochies als protestantse gemeenten voor.

Boek en DVD: Pasen met de Zandtovenaar

×