Dark
Light

INRI, betekenis van het Latijnse opschrift

Jezus van Nazareth, Koning der Joden
Auteur:
1 minuut leestijd
INRI - Kruisiging
INRI - Verbeelding van de kruisiging van Jezus door Benvenuto di Giovanni, 1491

Op veel oude kunstwerken waarop de kruisiging van Jezus is afgebeeld, is bovenaan het kruis een bordje te zien met daarop de tekst INRI. Dit is een acroniem van de Latijnse tekst Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, ofwel: Jezus van Nazareth, Koning der Joden.

INRI kruisiging
Schilderij van Hans Thoma
De Griekse variant is INBI, van Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων.

Volgens het evangelie van Johannes was het Pontius Pilatus (de Romeinse prefect die na aandringen van de Joodse leiders toestemming gaf voor de kruisiging) die de inscriptie op het kruis liet bevestigen. En wel in drie talen: het Hebreeuws, Latijn en Grieks. De drie andere evangeliën vermelden het opschrift ook, maar zeggen niets over de opdrachtgever. In Johannes is verder nog te lezen dat hogepriesters van de Joden protesteerden tegen het opschrift. Ze zagen liever een andere tekst en zeiden tegen Pilatus:

U moet niet ‘koning van de Joden’ schrijven, maar ‘Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden’.

De Romeinse prefect weigerde de tekst echter aan te laten passen.

Op onderstaand schilderij van de Spaanse kunstschilder Diego Velázquez zijn geen acroniemen te vinden. In plaats daarvan beeldde de kunstenaar, zich baserende op de woorden in Johannes, een bordje af met daarop de volledige Hebreeuwse, Latijnse en Griekse teksten die op last van Pilatus op het kruis werden bevestigd:

Kruisiging - 
Diego Velázquez

×