Dark
Light

Rembrandts portret van Jan Six (ca. 1654)

Auteur:
1 minuut leestijd
Rembrandts portret van Jan Six (detail)
Rembrandts portret van Jan Six (detail)

Het portret dat Rembrandt van de Amsterdamse regent en schrijver Jan Six maakte is wereldberoemd. Het is sinds de zeventiende eeuw in particulier bezit geweest van de Amsterdamse familie Six en zelden te zien voor het publiek.

Portret van Jan Six dateert uit 1654 en wordt beschouwd als een van de mooiste portretten uit de zeventiende eeuw. Voordat Rembrandt aan het schilderij begon, maakte de schilder al een ets van de voorname Amsterdammer. Deze ets uit 1647, en de ontwerptekeningen daarvoor, worden ook in het Rijksmuseum vertoond. Rembrandt speelde aanvankelijk met de gedachte Six als landedelman af te beelden. Behalve voorstudies voor het doek van Jan Six zijn in het Rijksmuseum de komende tijd ook verschillende prenten en tekeningen van Rembrandt te zien.

Portret van Jan Six, Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1654. Collectie Six, Amsterdam
Portret van Jan Six, Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1654. Collectie Six, Amsterdam

Regent

Jan Six (1618-1700) was een Amsterdamse regent en schrijver die onder meer goede contacten onderhield met Rembrandt en de dichter Joost van den Vondel. Als regent was Six van weinig betekenis, maar dankzij zijn schrijverij en door het feit dat hij verschillende kunstenaars beschermde en bekend stond als een groot kunstkenner, nam hij een belangrijke plaats in het Amsterdamse culturele leven van de zeventiende eeuw in.

Dat Six en Rembrandt vrij regelmatig met elkaar omgingen is bekend. Beiden behoorden tot geheel verschillende sociale lagen in Amsterdam. De rijke Jan Six gaf opdrachten aan Rembrandt en leende hem geld. Rembrandt droeg op zijn beurt tekeningen op aan zijn opdrachtgever.

Boek: De levens van Jan Six – Een familiegeschiedenis

×