Restauratiepremie voor Antwerpse Handels- en Schippersbeurs

1 minuut leestijd

Restauratiepremie voor Handelsbeurs
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft een premie van 757.000 euro toegekend voor de restauratie van de voormalige Handels- en Schippersbeurs aan de Twaalfmaandenstraat in Antwerpen.

De restauratie maakt deel uit van een ruimer herbestemmingsproject waarbij de voormalige Handels- en Schippersbeurs wordt heringericht tot een luxehotel. De minister naar aanleiding van de premietoekenning:

Ik stimuleer de herbestemmingvan beschermde monumenten. Met het geplande luxehotel verkrijgen we een meervoudig resultaat: de beschermde gebouwen worden gerestaureerd, het toerisme vaart er wel bij en het monument wordt ontsloten voor het publiek.

De Handelsbeurs van Antwerpen dateert uit 1872 en werd ontworpen door architect Jozef Schadde. Het weelderige neogotische interieur, waarin hoogwaardig materiaalgebruik, bijzonder uitgewerkt schrijnwerk, meubilair en diverse decoraties wordt gezien als een zogenaamd Gesammtkunstwerk. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de Handelsbeurs uitgebreid met de Wissel- en Fondsenbeurs. In de smalle gebeeldhouwde natuurstenen gevel werd het uitgesproken neogotische concept van de Handelsbeurs verder uitgebouwd. Vanaf 1932 stond dit bouwdeel ter beschikking van de Schippers, waaraan het tot op vandaag zijn naamgeving dankt.