Week van de koloniale geschiedenis

Rijksmuseum Schiphol toont brave Hollandse jongens

Zelfportret van Carel de Moor, 17e eeuw – detail – (Rijksmuseum)
Rijksmuseum Schiphol geeft de komende maanden met een speciale tentoonstelling een beeld van hoe jongens in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw door kunstenaars werden vereeuwigd. Titel van de tentoonstelling: Dutch Boys.

Van peuter tot puber, van engel tot bengel: veertien Hollandse jongens uit de collectie van het Rijksmuseum hangen deze zomer ‘
‘broederlijk’ bijeen op de dependance Schiphol.

Het Rijksmuseum:

- advertentie -Zelfportret Moses ter Borch, 17e eeuw – detail – (Rijksmuseum)

De trots op onze (klein)kinderen is van alle tijden. Zoals wij tegenwoordig foto’s maken, lieten ook onze voorouders hun kroost portretteren. Maar vergeleken met onze speelse kiekjes maken de zeventiende-eeuwse portretten een sobere indruk. De jongens, deftig gekleed en met een ernstige blik, lijken kleine volwassenen in de portretten van Ludolf Bakhuysen of Adriaen van Ostade. De verantwoordelijkheid om de familienaam hoog te houden rust immers op hun schouders.

In de achttiende eeuw ontstond er meer aandacht voor de typische eigenschappen van het kind. Ook in deze periode staat in de kunstwerken de deugdzaamheid van de jongens steeds centraal. Het museum:

Het Verlichtingsideaal van het beheerste en gewetensvolle kind maakt in de tweede helft van de negentiende eeuw plaats voor een romantisch kindbeeld met dromerige jongetjes van onder andere Jacob Maris en August Allebé. Veel verandert met de eeuwen, maar niet alles: kwajongensstreken – zoals bij Quiringh Gerritsz van Brekelenkam – zijn van alle tijden!

Het Rijksmuseum Schiphol is sinds 2002 te vinden op de Holland Boulevard. De tentoonstelling Dutch Boys is te zien van 3 juli tot en met 3 december 2012.


Jongen bezig een hondje te vlooien, kopie naar Gerard ter Borch (II), 1650-1700 (Rijksmuseum)

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: