Staat wil schikken met nabestaanden Rawagede

Foto: Still YouTube
De Nederlandse staat wil kijken of het tot een schikking kan komen met de nabestaanden van het bloedbad in Rawagede. De staat is daarover momenteel in gesprek met de advocaat van de nabestaanden.

De landsadvocaat heeft dinsdag een eerste verkennend gesprek gevoerd met de advocaat van de nabestaanden. Aanleiding hiervoor is het vonnis van 14 september van de rechtbank Den Haag. De rechter wees toen schadevergoeding toe aan zeven weduwen uit het Indonesische dorp Rawagede. Dit als compensatie voor het verlies van hun man.- advertentie -
Rawagede

Nederlandse militairen richtten op 9 december 1947 een bloedbad aan in het Javaanse dorp Rawagede, nu Balongsari. Ruim vierhonderd mannen in het dorp werden geëxecuteerd. De inval maakte deel uit van de eerste politionele actie in Indonesië. Het Nederlandse leger probeerde door middel van die acties de onafhankelijkheid van Indonesië, die kort daarvoor was uitgeroepen, in de kiem te smoren of te vertragen.

Volgens de Nederlandse militairen zou zich een guerrilla-commandant schuilhouden in het dorp op West-Java. Toen de bewoners dat ontkenden werden ze bijeen gebracht en werden ruim vierhonderd dorpsbewoners doodgeschoten.

Verjaring

Nabestaanden van de slachtoffers spanden een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Die wilde aanvankelijk geen schadevergoeding betalen. De landsadvocaat beriep zich op verjaring. De rechtbank in Den Haag oordeelde in september da de claim van de nabestaanden strikt genomen inderdaad verjaard is. Een beroep op die verjaring was volgens de rechtbank gezien de ernst van de feiten echter “onaanvaardbaar”. De nabestaanden wilden overigens ook dat de Nederlandse staat strafrechtelijk zou worden vervolgd maar die eis werd niet toegewezen.

De hoogte van de schadevergoeding werd in september niet vastgesteld. Daarvoor moet een nieuwe rechtszaak komen. De staat bekijkt nu dus of er mogelijkheden zijn om tot een schikking te komen.

Oude NOS-video waarin een overlevende vertelt over het drama

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier