Dark
Light

Subsidieregelingen voor rijksmonumenten hervormd

Auteur:
1 minuut leestijd

Monument
Het kabinet wil hervormingen doorvoeren in de subsidieregelingen voor rijksmonumenten. De ministerraad heeft, op voorstel van staatssecretaris Zijlstra, ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer over vernieuwing van het subsidiestelsel voor monumenten.

De onderhoudssubsidie voor rijksmonumenteneigenaren is populair. In 2011 werd tachtig procent van de aanvragen afgewezen en het kabinet verwacht dat het beschikbare budget (48,5 miljoen euro per jaar) ook de komende jaren niet voldoende zal zijn om in de vraag te voorzien.

De regering wil daarom per 2013 een aantal wijzigingen doorvoeren. Deze wijzigingen moeten de regeling eenvoudiger maken en er voor zorgen dat meer eigenaren er van profiteren. Eigenaren krijgen vanaf volgend jaar meer tijd om een aanvraag in te dienen en ook belangrijk is dat er voortaan niet meer geloot zal worden.

Werelderfgoed en professionele behoudsorganisaties krijgen voorrang. Een groot deel van het beschikbare budget wordt momenteel besteed aan het onderhoud van kerken. Beleid van de regering blijft blijft om beeldbepalende kerken in stand te houden. Kerkbesturen worden gevraagd om aan te tonen dat er geregeld gebruik van de kerk wordt gemaakt, religieus of niet-religieus. Dat moet er voor zorgen dat kerken met een functie meer kans krijgen op subsidie.

×