Dark
Light

Het getijdenboek van Yolande de Lalaing

1 minuut leestijd
Getijdenboek van Yolande van Lalaing (wiki)
Getijdenboek van Yolande van Lalaing (wiki)

In de ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid is sinds woensdag een tentoonstelling te bezoeken over het vijftiende-eeuwse getijdenboek van Yolande de Lalaing.

Ruïne van Brederode
De edelvrouw Yolande de Lalaing (ca. 1422-1497) was getrouwd met Reinoud II van Brederode, de eerste guldenvlies ridder van Holland. Ze is de laatste adellijke bewoonster van kasteel Brederode.

Het vijftiende-eeuwse getijdenboek van Yolande de Lalaing bevindt zich in het Bodleian Library in Oxford en is niet te bezichtigen. Dankzij de tentoonstelling in de ruïne van Brederode kan men nu echter toch een beeld krijgen van dit bijzondere boek. De organisatie:

“De tekst was geschreven op het aller-fijnste perkament en voorzien van een zeer rijke decoratie, bestaande uit miniaturen, gehistoriseerde initialen, margeversieringen en regelvullers. Hoewel van praktische oorsprong, maakte de rijke illustraties Yolande’s getijdenboek tot een zeer kostbaar kleinood. naast religieuze afbeeldingen zijn er voorstellingen van onder andere jachtpartijen, een schietbaan, wildemannen en -vrouwen, narren, boeren en heraldische toespelingen.”

Fraai versierde gebedenboeken waren tot ver in de late middeleeuwen geliefd bij veel vorsten, adellijke lieden, kooplui en gegoede burgers. De tentoonstelling over het getijdenboek van Yolande de Lalaing is te bezoeken tot 31 oktober 2011.

Lees ook: Getijdenboeken, middeleeuwse devotie ten top

×