Dark
Light

Teylers Museum en Wikipedia gaan samenwerken

1 minuut leestijd

Ovale Zaal in het Teylers Museum – Wybrand Henriks, 1759-1831
Het Teylers Museum in Haarlem en Wikipedia gaan samenwerken. De twee partijen gaan informatie over de collecties van het Teylers Museum en de daaraan verbonden verhalen in meerdere talen beschikbaar maken via Wikipedia.

Teylers Museum en Wikimedia Nederland – de vereniging die vrijwilligers achter de online encyclopedie Wikipedia ondersteunt – hebben dat dinsdag bekendgemaakt.

Door middel van een schrijfwedstrijd, de zogenaamde Teylers Challenge,Logo van Wikipedia

worden vrijwilligers gestimuleerd verhalen over de onderwerpen van het museum online te zetten. Teylers stelt vervolgens digitale informatie, afbeeldingen en kennis ter beschikking aan de vrijwilligers.

Volgens het Teylers is het voor het eerst dat een Nederlands museum en Wikipedia op deze manier gaan samenwerken.

Het Teylers Museum is het oudste openbare museum in Nederland. Het werd in 1784 geopend als kennisinstituut voor eigentijdse kunst en wetenschap. Doelstelling was alle beschikbare kennis in een encyclopedisch opgezette Ovale Zaal bijeen te brengen en toegankelijk te maken, zonder dwang van Kerk of Staat.

De eerste aankoop van Teylers Museum was in 1780 een zeldzame eerste druk van de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert. Van haar opvolger en concurrent, de Encyclopédie Methodique, bewaart Teylers Museum het meest complete exemplaar ter wereld. Deze bestaat uit 195 banden.

Eind vorig jaar maakte het kabinet bekend het Teylers Museum in Haarlem bij Unesco voor te dragen als werelderfgoed.

×