Dark
Light

Adrianus VI

De orgie in het Vaticaan in het Allerheiligenweekend van 1501 werd vereeuwigd door Henryk Siemiradzki. Het schilderij hangt in het Russisch museum in Sint Petersburg.

Boek over pausen sloopt fundamenten christendom

“Het christendom kon pas zegevieren doordat het heidense gewoonten en opvattingen aannam, het communisme prijsgaf (vrijwillige bijdragen voor de diaconie kwamen ervoor in de plaats), de slavernij liet voortbestaan en hierdoor z’n oorspronkelijke karakter verloochende. De christelijke gemeente of gemeenschap van gelovigen, die de kerk vormde, werd al in de eerste drie eeuwen gedomineerd door al dan niet celibatair levende
12 minuten leestijd
×