Topstuk René Daniëls naar Dordrechts Museum

René Daniëls debuteerde eind jaren zeventig tegen de achtergrond van de herleving van de schilderkunst, die overal in Europa en de Verenigde Staten begin jaren tachtig weer opkwam. Hij was vertegenwoordigd in belangrijke overzichten in de jaren tachtig zoals Westkunst, Der Zerbrochenen Spiegel, Bilderstreit en de Dokumenta in Kassel.

De impact van schilderijlijsten

In de zestiende eeuw kregen schilderijen een eenvoudige houten lijst, al dan niet met tekst over de inhoud van de voorstelling. In de zeventiende eeuw veranderde dat.

Middeleeuwse blokfluit door röntgen-scan

De Dordrecht-blokfluit, die tijdens opgravingen in 1940 bij het Huis te Merwede in Dordrecht gevonden werd, is één van de vijf zeldzame archeologische blokfluitvondsten ter wereld.

Tentoonstelling over Hollands Landschap

Het Dordrechts Museum treft voorbereidingen voor de tentoonstelling 'Holland op z’n mooist - Het voorjaar van de Haagse School'. Deze tentoonstelling laat bezoekers kennismaken met de Haagse School en toont de wortels en invloeden van de succesvolle kunststroming.

Ikonen uit Recklinghausen en Varna

Het Dordrechts Museum opent zaterdag de tentoonstelling Wonderen van licht en toont daarmee tachtig ikonen uit de zustersteden Recklinghausen en Varna. Het overgrote deel van deze ikonen is nooit eerder in Nederland te zien geweest.

Willem II: de romantische Kunstenkoning

In het jaar van Willems overlijden stond het Nederlandse koningshuis financieel aan de rand van de afgrond. Willem II had ervoor gezorgd dat het privévermogen van de Oranjes er in 1848 compleet doorheen gejast was.

De verloren kunstcollectie van koning Willem II

Koning Willem II legde een grote kunstcollectie aan, maar die ging voor Nederland verloren. Het Dordrechts Museum heeft nu een internationale tentoonstelling samengesteld waarin een belangrijk deel van de collectie weer is samengebracht. Dinsdag is deze bijzondere tentoonstelling in de Hermitage in Sint Petersburg in première gegaan.

‘Kunst van het opvoeden’ bij het Dordrechts Museum

Naar aanleiding van een nieuwe televisieserie van de NTR heeft het Dordrechts Museum twee tentoonstellingen samengesteld waarin stilgestaan wordt bij de ‘kunst van het opvoeden’. Het museum kijkt daarbij ook naar het verleden. Hoe werden kinderen vroeger opgevoed?

Roddel en achterklap in de Gouden Eeuw

Een schout die zijn hond een grootse begrafenis geeft en een gedicht getiteld ‘Buitensex op het pothuis’. Het Westfries Museum in Hoorn staat de komende maanden met een tentoonstelling stil bij ‘roddel en achterklap in de Gouden Eeuw’.

Bijzondere aanwinst voor Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum heeft onlangs het schilderij De Maas bij Dordrecht van de Franse kunstschilder Eugène Louis Boudin aangekocht. Het museum toont de nieuwe aanwinst sinds vrijdag naast Gezicht op Dordrecht van Jan van Goyen en Zeilschepen bij Dordrecht van Johan Barthold Jongkind. Volgens het museum kan zo een verband