Mens en Relatie

Duivel

Satan volgens Goya
De duivel, ook wel satan. Het bovennatuurlijk wezen dat het kwaad personifieert. Op deze pagina vind je artikelen over de historische achtergrond van het fenomeen.

Boekentip: De duivel – Een biografie

Laatste artikelen: