Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Ewoud Sanders

Overzicht van artikelen van de Nederlands taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders. Hij is betrokken bij Museum Meermanno in Den Haag en schrijft artikelen in het kader van de samenwerkingsrubriek Boek van de Maand

Laatste artikelen:

Boek van de maand: Augustinus, ‘La Cité de Dieu’

In 1371 gaf de Franse koning Karel V aan Raoul de Presles de opdracht om De civitate Dei (‘De stad Gods’) van de kerkvader Augustinus in het Frans te vertalen. De koning vond dat dit werk, dat fundamenteel was voor de verhouding tussen kerk en staat in de Middeleeuwen, ook toegankelijk moest zijn voor de leden van zijn hof die het Latijn niet beheersten. Raoul de Presles voltooide zijn vertaling in 1375.